Stormrådet erklærer stormfald for hele landet

Stormrådet har åbnet stormfaldsordningen for begge stormfald i 2013 (28. oktober og 5. december) og for hele landet. Skovforeningen er glad og lettet.

Stormrådet har afgjort at der efter en vurdering af stormfaldet i de enkelte landsdele den 5. december 2013 var tale om stormfald i Vestjylland i medfør af Stormfaldsloven. Afgørelsen har virkning for hele landet.

Stormrådet har samtidig afgjort at sammenhængen mellem stormene den 28. oktober og 5. december 2013 betyder at skovejere i hele landet som blev ramt enten 28. oktober eller 5. december kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.

Det fremgår af Stormrådets pressemeddelelse. Her er også en udmærket vejledning til stormramte skovejere om anmeldelse af stormfaldet til forsikringsselskabet. Fristen er 15. marts 2014.

Skovforeningens reaktion

Skovforeningen er glad og lettet over at Stormrådet, efter den skuffende melding om det modsatte efter oktoberstormen, nu fastslår at der var tale om stormfald i Stormfaldslovens forstand.

Stormrådet begrunder sin beslutning med at stormfaldet i det midt- og vestjyske område er så stort at det sætter stormfaldsordningen i kraft. Det betyder at alle skovejere i landet bliver omfattet af ordningen.

Dermed kan stormramte skovejere dels få udbetalt erstatning fra deres privat tegnede forsikring, dels kan søge tilskud til oprydning og gentilplantning med robust skov.

Den oprindelige hensigt med stormfaldsordningen var at stormfaldsramte skovejere kunne retablere skovene som mere varierede og robuste skove med større naturindhold end skovejeren ellers ville have haft råd til på grund af det store økonomiske tab som et stormfald efterlader i en virksomhed med meget beskedne overskud.

Stormrådet har med sin beslutning levet op til lovens forudsætninger om at medvirke til at skovene efter et stormfald kan retableres med en øget andel af løvtræ og et større naturindhold.