Stort EU projekt sætter spot på vigtigheden af skovenes økosystemtjenester

Sincereforests.eu – en ny hjemmeside med fokus på variationen og vigtigheden af økosystemtjenesterne i Europas skove.

En ny righoldig hjemmeside med fokus på variationen og vigtigheden af økosystemtjenesterne i Europas skove er netop blevet lanceret. Siden er en del af et større EU-projekt, hvor Dansk Skovforening sammen med Københavns Universitet bidrager med et testprojekt om nye betalingsmodeller for biodiversitetsydelser fra private danske skove.

Projektet har titlen ‘Spurring INnovations for forest eCosystem sERvices in Europe (SINCERE)’ og adresserer samfundets stigende behov for de samfundsmæssige goder fra skovene, som ikke nødvendigvis kan omsættes økonomisk, såsom muligheder for friluftsliv, biologisk mangfoldighed og kulstoflagring.

Målet er at udvikle helt nye måder til værdiansættelse og udvikling af økosystemtjenester fra skovene og dermed at sætte rammen for nye forretningsmuligheder til Europas skovejere. Projektet er bygget op om elleve testprojekter i en række forskellige lande, herunder et i Danmark, der alle vil udvikle banebrydende og omkostningseffektive tiltag, der udnytter den rette kombination af indsigt fra praktikere, videnskabelig data og offentlig innovation.

SINCERE’s nye hjemmeside har fokus på at udbrede viden om skoves økosystemstjenester til et meget bredt samfundslag og til individer med ingen eller kun begrænset kendskab til emnet. Med en infografisk video gør den emnet levende for den interesserede og med sin dynamiske udvikling vil den løbende komme til at afspejle testprojekternes mange resultater.

På sidens webblog vil der løbende komme interviews med diverse forskere og praktikere, hvor de mange muligheder og udfordringer relateret til udviklingen af økosystemtjenester diskuteres samt refleksioner fra lokale interessentgruppemøder.

SINCERE er et 4-årig projekt finansieret igennem EU’s Horizon 2020 forsknings og innovations program, og koordineret af det Europæiske Skov Institut.