Stort potentiale for træ i bioøkonomien

De nordiske lande tager føringen med en ny handleplan for bioøkonomi i norden. Træ bliver en vigtig ressource.

Norden står for godt 30 procent af Europas skovproduktion og der er gode muligheder for at øge produktionen af træ yderligere i de nordiske skove.

I øjeblikket høstes omkring 80 % af det potentielle bæredygtige niveau og med forskellige skovdyrkningstiltag kan hugsten øges yderligere.

Det er derfor helt oplagt at skovens produkter får en nøglerolle i fremtidens bioøkonomi.

Fælles nordisk indsats

Nordisk ministerråd har besluttet at satse på udviklingen af bioøkonomien i norden. De har vedtaget en 15-punkts handlingsplan hæftet op på 4 områder:

  • Konkurrencekraftige biobaserede industrier
  • Bæredygtig ressourceforvaltning
  • Modstandsdygtige og varierede økosystemer
  • Økonomisk udvikling

Formålet med handlingsplanen er at lette overgangen fra traditionelt land- og skovbrug til teknologisk avancerede industrier, der anvender biomasseressourcen effektivt.

Læs mere på på Nordisk Ministerråds hjemmeside

Download

Hent Nordisk Ministerråds handleplan for bioøkonomien i norden