Strammere regler for regulering af skadevoldende vildt

Fra 1. januar 2010 skal der indhentes tilladelse hvis man ønsker at regulere skadevoldende fuglevildt. Læs mere om den nye vildtskadebekendtgørelse.

Blandt andet på grund af krav fra EU er reglerne for regulering af skadevoldende vildt blevet strammet pr. 1. januar 2010.

De nye regler har først og fremmet betydning for regulering af fuglevildt. Her gælder det at der fra årsskiftet skal indhentes tilladelse forud for alle reguleringer af skadevoldende fugle. Tilladelsen skal søges af ejer eller bruger (forpagter). Det betyder at jagtlejer kun efter aftale med ejer/bruger af ejendommen og med forudgående tilladelse kan regulere fuglevildt.

Tilladelsen udstedes af Skov- og Naturstyrelsen.

En anden ændring som følge af de nye regler er at der stilles nye krav til indretning af de fælder som anvendes til indfangning af både pattedyr og fugle.

Når det gælder regulering af invasive arter, giver de nye regler til gengæld øgede muligheder for regulering.