Succesfuldt møde om den nye stormfaldsordning

Politisk interesse for skovbrugets rammevilkår.

Når de danske skove bliver ramt af et stormfald aktiveres statens stormfaldsordning, som er en tilskudsordning til private skovejere. Ordningen dækker ejernes meromkostninger til oprydning og meromkostningerne til genplantning. Ordningen er et vigtig redskab til at kunne genrejse de stormramte skove, så de i fremtiden bliver både mere robuste og varierede til gavn for såvel ejere som samfundet som helhed.

Så sent som i efteråret 2017 blev stormfaldsloven ændret i Folketinget på baggrund af et længere ekspertudvalgsarbejde. Ordningen er i væsentlig grad moderniseret og forbedret.

Dansk Skovforening inviterede på den baggrund sammen med HedeDanmark og Skovdyrkerne 2 lokale sønderjyske folketingsmedlemmer – Hans Christian Schmidt (V) og Benny Engelbrecht (S) – til et møde i Sønderjylland med skovejere, hvor politikerne kunne komme med deres syn på den politiske proces bag ændringerne af ordningen.

Der var en god politisk debat på mødet mellem politikerne og skovejerne – en debat, der også gav mulighed for mere generelt at stille skarpt på skovbrugets rammevilkår. Politikerne gik begge engageret ind i den livlige og konstruktive dialog og svarede på en række spørgsmål fra skovejerne.

Det var positivt at opleve politikernes oprigtige interesse for skovbruget og dets generelle rammevilkår som et produktionserhverv. Der skal derfor lyde en stor tak for deres konstruktive medvirken på mødet.