Sundhed som forretningsområde for skovene

Skovforeningen har udarbejdet hæftet ”Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog”. Læs det her. Og Skovforeningen søger skove der vil udvide deres forretningsgrundlag gennem at skabe sundhed og trivsel for kommunens borgere.

Skovene har enorm betydning for befolkningens sundhed og trivsel. Denne gode virkning kan udvikles og professionaliseres til gavn for både befolkningen og skovbruget.

Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog.Læs online bladre-version eller hent hæftet som PDF-fil (klik på folder herover).

Idekatalog om sundhed

Skovforeningen har udarbejdet hæftet ”Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog”. Hæftet er især rettet til kommuner, organisationer og andre som vil bruge naturen til sundhedsfremme og forebyggelse. Hæftet er udgivet af naturvejlederordningens sundhedsnetværk.

Den trykte udgave af hæftet er gratis og kan bestilles hos es@skovforeningen.dk og afhentes i Skovforeningen, Amalievej 20, 1875 Fredriksberg C. Vi kan også sende hæftet ud mod betaling af porto og ekspedition. Derved koster fx 1 hæfte 50 kr. og 100 hæfter 200 kr.

Skovforeningens søger private skove til fremme af folkesundheden

Skovforeningen påbegyndte i 2012 et demonstrationsprojekt sammen med Kærehave Skov og Ringsted Kommune. Projektet skal vise hvordan private skovejere og kommuner kan samarbejde om at fremme borgernes trivsel og sundhed. Projektet afsluttes sidst i 2013. Det er finansieret af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen.

Vi vil nu udvikle flere lokale samarbejder mellem private skovejere, kommuner og andre relevante aktører om at øge borgernes trivsel ved hjælp af natur.

Derfor søger vi skovejere der er interesserede i at udvikle forretningsgrundlaget for deres skov. Vi tilbyder hjælp til:

  • Planlægning, udvikling og igangsættelse af samarbejdet med kommunen
  • Inddragelse af lokale samarbejdspartnere, fx organisationer og frivillige
  • Rådgivning og kursusforløb til kommunalt personale og samarbejdspartnere
  • At finde finansiering, fx til arbejdstid, installationer, undervisning, kursusforløb og informationsmaterialer.

Vi vil afprøve forskellige modeller for hvordan private skove kan bidrage til kommuners sundhedsfremme og forebyggelse. Skovejere og kommuner over hele landet skal bagefter kunne bruge erfaringerne.

Kommunernes interesse er at øge borgernes trivsel, at spare på sundhedsbudgettet ved at forebygge i stedet for at behandle og at øge samarbejdet på tværs af forvaltninger og med private om at løse kommunale opgaver.

Skovejernes interesse er at skabe nye værdier for lokalsamfundet og øget dialog og goodwill gennem aktiviteter der er økonomisk bæredygtige for alle parter.

Vil du være med?

Skriv til Skovforeningens naturvejleder Eva Skytte, es@skovforeningen.dk, eller ring på 4044 5408 hvis du er interesseret. Fortæl:

  • Hvad kunne formålet være med det konkrete projekt i din skov?
  • Hvilke borgergrupper sigter projektet på?
  • Hvilke forvaltninger i kommunen kunne deltage i projektet? Kunne der være andre lokale samarbejdspartnere? Har du allerede kontakter?
  • Hvad håber du bliver resultatet af projektet?
  • Et bud på en tidsplan.

Denne beskrivelse bliver grundlaget for vores valg af 2-3 projekter.

Læs mere

Skoven 5/2013 om ”Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog” og om Skovforeningens tilbud om hjælp til skovejere der vil udvide deres forretningsgrundlag.