Svampejagt i skoven: Hvilke regler gælder for skovgæsten?

I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle de svampe man kan nå derfra.

Udstyret med urtekniv, børste og kurv tager mange danskere i disse dage på svampejagt i skoven for at plukke spisesvampe som champignon, rørhat og kantarel. Efteråret er højsæson for svampe, og flotte efterårsfarver får mange danskere til at tage på tur i skoven.

Det er lovligt at plukke svampe i skoven, hvis man overholder nogle få regler:

  • Man må ikke indsamle svampe til erhvervsmæssig brug. Kun indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt.
  • I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra. Ønsker en skovgæst at samle svampe uden for vej og sti, så skal man spørge ejeren om lov først.

Reglerne for svampeplukning står i naturbeskyttelsesloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

Hvad kan man som skovejer gøre ved svampeplukning, der er uden for reglerne?

Hvis du som skovejer oplever skovgæster, der overtræder reglerne om svampeplukning, så fortæl først svampeplukkeren hvordan regler er.

Ønsker du at melde plukningen til politiet, må du bede de pågældende personer om navn og adresse. Uautoriseret plukning kan fx være færdsel uden for vej og sti eller erhvervsmæssig plukning.