Svenskerne satser på bioenergi fra skoven

Store muligheder i at øge energiproduktionen fra de svenske skove

De svenske energimyndigheder, skovbruget og energisektoren går nu sammen om et forskningsprojekt, som ledes af Skogsforsk i de næste fire år.

Projektets mål er at udvikle en bedre produktionsteknik, et mere effektivt transportsystem og en bedre overensstemmelse mellem energiproduktionen og produktionen fra skovbrugets øvrige produkter.

Skogsforsk vurderer at produktionen af biomasse til energiformål kan fordobles, og det skal ske på en bæredygtig måde.

En klar vision

Visionen med forskningsprojektet er, at skovbrændselskonceptet i Sverige skal være førende i verden. Den mere effektive og lønsomme produktion af skovbiomasse, som er et af målene med projektet, vil føre til et højere udbud af biobændsel. Man vil satse på et nært samarbejde mellem de aktører med interesse i skoven således, at der opnås synergieffekter til gavn for skovejerne, træindustrien og miljøet.