Sverige intensiverer forskningen i bioenergi

Nu satser svenskerne for alvor fra bioenergi fra skoven.

Masser af penge til svenskere, som forsker i bioenergi fra skoven

Det svenske forskningsinstitut Skogforsk har ansat professor Rolf Björheden, som skal lede det nye fireårige program “Effektivt skovbrændselssystem”, der startede ved årsskiftet. “Effektivt skovbrændselssystem”  er et samarbejdsprojekt mellem skovsbruget og energisektoren. Programmet har et budget på ca 80 millioner svenske kronor.

Målet med skovenergiprogrammet

Målet med forskningsprojektet er et mere effektivt skovsbrændselsystem. Der er tre grundpiller, som projektet bygger på:

  • produktionsomkostningerne forbundet med anvendelse af grene og toppe (grot) skal nedbringes med 30 % på fire år
  • brændværdien skal øges med 10% ved bedre håndtering af processerne
  • brændstofforbruget skal i de operationelle processer nedbringes med 10%

Danske politikere bør lige som svenskerne se mulighederne i skovene

Der er store uudnyttede potentialer i de danske skove. Vi skover fortsat kun 1/3 af tilvæksten herhjemme, og for hvert år vokser skovarealet. Men der er brug for en mere ambitiøs og fremsynet energipolitik, hvor vi for alvor satser på en bæredygtig grøn energiproduktion. Politikerne bør støtte de danske forskningsinstitutioner, som arbejder med faste biobrændsler og bør skabe incitamenter til, at vi fremover får mere grøn energi fra den bæredygtige skovdyrkning.

Yderligere information om det svenske projekt

Lennart Rådström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 50, 070-518 85 50.