Tanja Blindbæk Olsen ny leder af Erhvervspolitisk Afdeling

Med virkning fra 1. april 2011 er Tanja Blindbæk Olsen udnævnt til afdelingsleder i Erhvervspolitisk afdeling. Hun afløser dermed Hans Maltha Hedegaard i lederfunktionen, og han fortsætter som chefkonsulent i afdelingen.

Tanja Olsen har fungeret som konstitueret afdelingsleder siden 1. januar 2010 hvor Skovforeningen ønskede at fokusere Hans Hedegaards arbejdsindsats på det igangværende arbejde i Skovpolitisk Udvalg. Det har organisatorisk været en succes, og derfor gør vi nu ordningen permanent.

Hans Hedegaard fortsætter med samme faglige opgaveportefølje i Skovforeningen som hidtil.