Tegning af basisforsikring kan ske nu

Som omtalt på vores hjemmeside den 7. november har Dansk Skovforening og Forsikringsmæglerfirmaet Aon indgået aftale med Gartnernes Forsikring om en videreførelse af basisforsikringen i forbindelse med stormfald.

Som omtalt på vores hjemmeside den 7. november har Dansk Skovforening og Forsikringsmæglerfirmaet Aon indgået aftale med Gartnernes Forsikring om en videreførelse af basisforsikringen i forbindelse med  stormfald.

Vi kunne ikke på daværende tidspunkt oplyse om de nye forsikringspræmier, da der endnu ikke var indgået aftale om betalingen for administrationen af ordningen, som forestås af Forsikringsmæglerfirmaet  Aon. Der er nu indgået en aftale om betalingen herfor.

De nye forsikringspræmier er herefter følgende:

  • 6,15 kr/ha for løvtræ (inkl. administrationsbidrag)
  • 28,45 kr/ha for nåletræ (inkl. administrationsbidrag)
  • Administrationsbidraget er dog minimum 150 kr. pr. forsikring/certifikat

De enkelte forsikringstagere, der hidtil har været forsikret i Codan gennem Skovforeningen og Aon, vil i de kommende dage modtage direkte meddelelse om de nye forsikringsvilkår fra Aon.

Andre skovejere, der hidtil har haft tegnet en basisforsikring for sin skov samt ejere, der har erhvervet skov inden for det seneste  halve år og som ønsker en basisforsikring, vil kunne blive forsikret i Gartnernes Forsikring ved henvendelse til Dansk Skovforening.