Teknologisk Institut: Behov for mere viden om brændeovne

Teknologisk Institut mener at den nuværende debat om brændeovne og partiklers skadelige virkninger bygger på et alt for usikkert og nogle gange fejlagtigt grundlag.

Teknologisk Institut har mange års erfaringer med at analysere og måle emissioner fra henholdsvis dieselbiler, brændekedler og brændeovne. På den baggrund mener Instituttet, at den nuværende debat om partiklers skadelige virkninger bygger på et alt for usikkert og nogle gange fejlagtigt grundlag.

I 2006 forventes der igangsat forskningsaktiviteter og undersøgelser på Teknologisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Københavns Universitet, Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet, som skal øge vores viden om meget små partikler og deres indvirkning på vores helbred.

Teknologisk Institut har i 2005 udarbejdet en bestand- og forbrugsopgørelse for brændekedler og brændeovne i Danmark. Antallet af brændeovne er opgjort til mellem 400.000 og 450.000, dvs langt under det tal på 700.000, der nævnes i debatten. Antallet af brændekedler til centralvarme i boliger er opgjort til ca. 100.000, det er til gengæld langt flere end hidtil antaget. Samtidig er en meget stor del af disse kedler gamle støbejernskedler, som ’DFJ Salamander’ eller lignende, der er bygget til at brænde koks og slet ikke kan brænde træ på en miljømæssig forsvarlig måde. Det betyder, at der er store emissioner til omgivelserne fra disse gamle kokskedler, når de fyres med træ. Undersøgelsen peger også på, at de gamle kokskedler tegner sig for 1/3 af landets samlede brændeforbrug. Nye brændekedler, der er bygget til at fyre med brænde, bruger også 1/3, medens forbruget i brændeovne tegner sig for den sidste 1/3.

De nuværende tal, der bruges ved beregning af partikelemission fra brændekedler og brændeovne, baserer sig overvejende på udenlandske målinger, hvor det ikke med sikkerhed kan fastslås, at der er målt på kedler og ovne, der er sammenlignelige med de kedler og ovne, der er opstillet i danske hjem.

I løbet af 2006 forventer Teknologisk Institut at gennemføre partikelmålinger på typiske kedel- og ovntyper der er i brug i Danmark. I de kommende år skal de øvrige nævnte forskningsinstitutioner gennemføre undersøgelser af helbredseffekter og udføre geografisk kortlægning af udslip fra brændefyring. Dermed vil der også blive oparbejdet en større viden om hvorvidt partikler fra dieselbiler, bilers bremsebelægninger og partikler fra brændefyring er ens eller meget forskellige. Denne viden er kun i begrænset omfang tilgængelig i dag.

Disse undersøgelser vil kunne danne baggrund for beslutninger om hvilke tiltag, der skal iværksættes for at reducere partikelemissionen i Danmark. Det nuværende vidensniveau er slet ikke tilstrækkeligt som grundlag for at gennemføre nogle af de drastiske forslag til indgreb mod brændeovne, der verserer i medierne.

Læs også

Se kort med  skove der sælger brænde  og gode brændetips i vores store brændeguide.