Temadag om biotopplaner

Den 27. marts 2009 kl. 10.00 - 15.00 afholder Dansk Skovforening, Tolvmandssektionen og Danske Godser en temadag om biotopplaner i forbindelse med udsætning af fasaner og agerhøns. Temadagen er åben for medlemmerne af de tre organisationer.

Skovforeningen, Tolvmandssektionen og Danske Godser og Herregårde afholder den 27. marts 2009 kl. 10.00 – 15.00 en temadag om biotopplaner i forbindelse med udsætning af fasaner og agerhøns.

Reglerne om udarbejdelse af biotopplaner i forbindelse med udsætning af fasaner og agerhøns træder i kraft den 1. april 2010, men det er allerede nu meget relevant at overveje, hvad de nye regler betyder for din ejendom, og hvordan det bedst gribes an.

Med denne temadag vil organisationerne give deres medlemmer en bred orientering om tankerne bag de nye regler, indholdet i reglerne og hvordan det kan udføres i praksis. Den endelig vejledning om biotopplaner udkommer i marts 2009, og det vil derfor være muligt at give svar på en række spørgsmål vedr. udsætning og biotopplaner.

Temadagen er åben for alle medlemmerne af de tre organisationer og deres ansatte m.v.

Pris for deltagelse er 300 kr. (eksklusive moms) pr. person og inkluderer kaffe og frokost.

Temadagen afholdes hos Centrovice – Vissenbjerg, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Tilmelding senest den 20. marts 2009 på www.dansklandbrug.dk/biotopplan eller på mail tolvmand@dansklandbrug.dk. Evt. spørgsmål vedr. temadagen kan rettes til Tolvmandssektionen på telefon 33 39 46 59.

Program

9.30
Ankomst og kaffe

10.00

  • Velkomst og indledning ved formand for Dansk Skovforening Niels Iuel Reventlow
  • Baggrunden for biotopplanerne og ånden i udsætningsforliget ved formand for Vildtforvaltningsrådet Anders D. Lassen

 

  • Hvordan laves biotopplanerne – hvad skal de indeholde og hvilke krav er der? ved formand for Tolvmandsudvalget Lars Hvidtfeldt og jurist Elsebeth Braüner, Skov og Naturstyrelsen

12.30
Frokost

13.30

  • Eksempel på en biotopplan og biotopplantiltag ved miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab

 

  • Biotopplaner og økonomi v. Miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab

 

  • Afrunding på dagen ved formand for Dansk Skovforening Niels Iuel Reventlow

Ordstyrer: Formand for DGH Lars-Hågen Lange.

Temadagen forventes afsluttet kl. 15.00.