Temadag: Udvikling indenfor etablering og dyrkning af skov

Foto: Gunnar Friis Proschowsky.

Torsdag den 6. september 2018  inviterer NordGen i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til temadag.

Dagen vil handle om udvikling af skovbrugets driftsformer, og hvordan de spiller sammen med valg af arter og provenienser.

Der vil også være indlæg om nye danske frøkilder af ask, samt inspiration fra Sverige om fremtidens foryngelsessystem.

Efter frokost er der ekskursion i Gribskov.

Deltagelse på temadagen er gratis.

Program

09.00 – 09.30
Ankomst og morgenkaffe

09.30 – 12.30
Proveniensvalg og forædling i en naturnær skovdrift 
Professor Jørgen Bo Larsen, Københavns Universitet.
Indlægget vil både handle om genetik og dyrkningssystemer. Bo Larsen har i gennem mere end 40 år været en aktiv og markant stemme i dansk skovbrugsforskning og har dermed et særligt afsæt for at give et bilede af, hvorledes samspillet mellem udfordringer og skovdyrkning forandres over tid.

Udvikling af frøkilder i ask
Biolog Ph.d. Ditte C. Olrik, Naturstyrelsen Nordsjælland.
Danmark er med helt i front i indsatsen for at udvikle frøkilder med modstandskraft overfor asketoptørre. Selvom den første frøkilde med mindre modtagelighed blev kåret i 2017 er der fortsat udfordringer og udviklingen af frøkilder fortsætter.

Kort pause

Hvad kan vi gøre for at etablere og dyrke alle relevante træarter?
Professor Palle Madsen. Københavns Universitet, Skovskolen.
Etablering og dyrkning af alle relevante træarter er grundlag for skovbrug. Aktuelt er der fokus på robusthed overfor klimaforandringer, men også stigende tæthed af hjortevildt udgør en stigende udfordring. Hvilke træarter og genetisk materiale har vi blik for i disse år? Hvad har vi lært – erfaringsmæssigt og fra forsøg – om vildtrobust foryngelse som såning og plantning af kappeplanter.

Fremtidens foryngelsessystem
Professor  Urban Bergsten, Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU).
Få indblik i hvad i en nær fremtid kan forandre skovdyrkningen. I Sverige er udviklingen i gang på mange felter. Det handler om at bruge ”big data” og effektivisering gennem teknikudvikling indenfor selvkørende maskiner og droner. (Dette indlæg holdes på svensk).

12.30 – 13.00
Frokost

13.15 – 15.30
Ekskursion i Gribskov
Fra flersidig skovbrug til biodiversitetsskov. Skovrider Jens Bjerregaard Christesen, Skovfoged Jens Bach, Skovfoged Jan-Erik Løvgren, Naturstyrelsen Nordsjælland.

Transport foregår i egne biler.

Praktisk information

Tid og sted
Den 6. september 2018 fra kl. 09.00 til 15.30.

Temadagen afholdes på IGN, Skovskolen, Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 23. august 2018. Der er et begrænset antal pladser, tilmelding efter først til mølle princippet.

Du skal tilmelde dig på NIBIO’s hjemmeside.

Yderligere information
Eventuelle spørgsmål om dagen: Gunnar Friis Proschowsky gfr@nst.dk eller Torben Leisgård tlj@wefri.dk.

For spørgsmål om tilmeldingen: NordGen Skov v/ Inger Sundheim Fløistad, forest@nordgen.org.

Læs også om temadagen på NIBIO’s hjemmeside.

Download

Hent invitation til temadagen som PDF-fil: