Test af ny betalingsmodel for biodiversitet i de private skove

Dansk Skovforening tester ny betalingsmodel for biodiversitetsydelser fra de private skove sammen med Københavns Universitet

Skovejere og en lang række interessenter gav gode input på sidste uges workshop.

Vi har i mange år peget på behovet for at tænke nyt i forhold til betaling for økosystemtjenester fra skoven. Vi har foreslået en licitationsmodel, hvor staten gennem en omvendt auktion efterspørger en ydelse/vare og skovejerene herefter byder ind med deres bud på, hvordan de kan leverer den og hvad de skal have for det. Denne ydelse kunne fx være tiltag der fremmer biodiversiteten i skovene.

Omkostningseffektiv betalingsmodel der skaber engagement

Gennem et EU-finansieret projekt vil vi nu sammen med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet teste en sådan betalingsmodel for biodiversitetsydelser fra private skove. Vi håber projektet viser, at betalingsmodellen er omkostningseffektiv og samtidig skaber en øget involvering af den private ejer til bevarelse og fremme af biodiversitet i skoven.

Vores ide er at ejerne skal konkurrere om betaling for ydelsen på to parametre:

  1. Prisen de beder om for deres foreslåede tiltag.
  2. Kvaliteten af ideen og dens indhold til forbedring og beskyttelse af biodiversiteten lokalt.

For at kvalificere modellen inviterede vi i sidste uge en række skovejere, skovforvaltere, myndigheder og andre interessenter til en workshop for at få vendt ideen og få input til implementeringen af projektet. Det blev blandt andet diskuteret hvilke biodiversitetstiltag, der vil være relevante i private skove, hvilke skovejere der kan være målgruppen, og hvordan og hvornår effekten af tiltagene forventes at kunne måles.

Tidsplanen

Frem mod sommeren vil vi beskrive licitationen og de biodiversitetstiltag, som vi vil teste betalingsmodellen af på. Derefter vil vi tage kontakt til skovejerne i det område, som vi udvælger som testområde, så de kan være klar på at indsende deres bud i efteråret 2019.

Det store projekt

Projektet er en del af det større EU-projekt ‘Spurring INnovations for forest eCosystem sERvices in Europe (SINCERE)’. Målet er at udvikle helt nye måder til værdiansættelse og udvikling af økosystemtjenester fra skovene og dermed sætte rammen for nye forretningsmuligheder til Europas skovejere. Projektet er bygget op om elleve testprojekter i en række forskellige lande, herunder det i Danmark. Det er muligt at se alle de nationale projekter og læse mere om det samlede projekt på Sincereforests.eu.