Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften

Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.

Tre ministre (Skatteministeren, Klima-, Energi- og Bygningsministeren og Miljøministeren) har afvist at mødes med Skovforeningen om de problemer som brændeafgiften afføder blandt andet for Danmarks skove.

Men der bliver stadig sat fokus på problemerne:

Ti spørgsmål til ministeren

Senest er der kommet 10 spørgsmål gennem Skatteudvalget til Skatteminister Holger K. Nielsen:

Spørgsmål 252: Er ministeren enig i, at det er produktet brænde til rumopvarmning, der skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift?

Spørgsmål 253: Da alt træ teoretisk kan bruges som brænde, er ministeren så enig i, at der ikke skal lægges afgift på produkter, blot fordi de efterfølgende kan blive til brænde?

Spørgsmål 254: Er ministeren enig i, at der ikke skal pålægges en afgift på et halvfabrikataprodukt – i eksemplet her træ – hvis produktet ikke uden videre forarbejdning hos køberen kan anvendes som brænde i brændeovne?

Spørgsmål 255: Har ministeren eksempler fra andre områder, hvor der pålægges en afgift på et halvfabrikataprodukt, hvis det er slutproduktet, der er afgiftsobjektet?

Spørgsmål 256: Er ministeren enig i, at det først er ved markedsføringen af det endelige afgiftspligtige produkt, at afgiftspligten indtræder?

Spørgsmål 257: Anser ministeren f.eks. 2 meter lange kævlestykker for at være produktet brænde, der skal afgiftspålægges?

Spørgsmål 258: Mener ministeren, at 2 meter lange kævlestykker er et afgiftspligtigt slutprodukt fra skovene?

Spørgsmål 259: Mener ministeren, at det er skovejernes ansvar og forpligtelse på SKAT’s vegne at afkræve køberen af 2 meter kævlestykker en forklaring på slutanvendelsen?

Spørgsmål 260: Mener ministeren, at der kan og skal lægges en afgift på et produkt ud fra en formodningsregel om, at slutproduktet vil blive brænde?

Spørgsmål 261: Er ministeren enig i, at det er den sidste momsregistrerede virksomhed, der afsætter produktet brænde til ikke-registrerede købere, der er afgiftsansvarlig?

Venstre parat til at åbne energiaftalen

Venstre har meldt ud, at der er grundlag for at åbne energiaftalen fra foråret 2012, ”da den netop rammer udsatte virksomheder med afgifter og krav” (citat 22. februar til internetavisen Altinget.dk).

Forsyningssikkerhedsafgiften som tænkes pålagt bl.a. brænde, er en del af energiaftalen. En genforhandling af energiaftalen vil derfor muliggøre at politikerne genovervejer blandt andet brændeafgiftens konsekvenser – og løser problemerne.

Skovforeningen følger op overfor politkerne for at få dem til at benytte denne mulighed.