Tilskud til bæredygtig skovdrift

Skov- og Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde nye tilskudsordninger til fremme af bæredygtig drift af skove. Det er en opfølgning på skovloven fra 2004.

De nye tilskudsordninger blev drøftet på Skovrådets møde i december. Skov- og Naturstyrelsen oplyser, at vejledninger og ansøgningsmateriale forventes at være klar i maj måned. Ansøgningsfristen i år bliver den 1. september.

De nye tilskudsordninger erstatter tilskud til God og Flersidig Skovdrift. Derfor kan der ikke længere søges tilskud til disse ordninger.