Tilskud til produktudvikling i skovbrug og træindustri

Skov- og Naturstyrelsen yder i 2007 5,2 millioner kr. i tilskud til udviklingsprojekter i skovbruget og træindustrien. Næste ansøgningsfrist er mandag den 2. april 2007 kl. 16.00.

Skov- og Naturstyrelsen yder årligt cirka 5 millioner kr. i tilskud til udviklingsprojekter i skovbruget og træindustrien.

Næste ansøgningsfrist er mandag den 2. april 2007 kl. 16.00. Der kan søges tilskud til:

  • produktudvikling i skovbruget
  • produktudvikling i forarbejdning og forædling af træprodukter og træbaserede produkter
  • fælles markedsføring af skovbrugs- og træindustriprodukter.

Vejledning og ansøgningsskema ligger på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Afgørelse forventes meddelt primo juni.

Årets bevilling er 5,2 milloner kr. Hvis bevillingen ikke disponeres i 1. ansøgningsrunde, afvikles 2. runde i september. Der var i 2006 kvalificerede ansøgninger til hele bevillingen i 1. ansøgningsrunde.

Ansøgninger modtages pr. brev eller e-mail.

Der kan ikke ydes tilskud til møbelproduktion. Produktudvikling for møbelindustrien henvises til andre ordninger.

Yderligere oplysninger

Rasmus Moes, rasmo@sns.dk, (skovbrug) & Thorsten Søndergaard Larsen, tsl@sns.dk, (træindustri), Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø. Telefon 3947 2000.