Tinglyste tilbagebetalingskrav i stormfaldsloven slettes

Dansk Skovforening har bedt Stormrådet sikre at de tinglyste tilbagebetalingskrav slettes i tingbogen.

Efter den tidligere stormfaldslov skulle udbetalte genplantningstilskud efter stormfald tilbagebetales til staten, såfremt basisforsikringen i forbindelse med stormfald blev opsagt før 15 år efter sidste tilskudsrate blev udbetalt.

Tilbagebetalingskravet blev tinglyst på de ejendomme, der modtog tilskud.

Med den nye stormfaldslov, der blev vedtaget i januar, er tilbagebetalingskravene slettede pr. 1/7 2018.

Dansk Skovforening har derfor bedt Stormrådet om at få slettet de tinglyste tilbagebetalingskrav i tingbogen for samtlige ejendomme, der har modtaget tilskud til gentilplantning tilbage fra ordningen blev etableret.

Download

Læs Dansk Skovforenings brev til Stormrådet: