Træ skaber 51.000 jobs og bidrager med 32 milliarder kr. i BNP

En ny analyse viser at træsektoren yder væsentlige bidrag til samfundsøkonomien, både i værdiproduktion og beskæftigelse.
En særlig analyse for det danske skovareal på 625.000 ha viser at dansk træ bidrager med 4,5 milliarder i BNP og 700 millioner i eksportindtægter.

Lederen fra Skoven 2, 2019.

Dansk skovbrug bidrager til bruttonationalproduktet med 4,5 milliarder kr., og når træindustrien medregnes er bidraget på 32 milliarder kr.

En netop afsluttet analyse dokumenterer at træsektoren i Danmark bidrager væsentligt til samfundsøkonomien.

Træsektoren består af de virksomheder i dansk økonomi der arbejder med træ. Sektoren indeholder hele værdikæden for træ, lige fra det vokser i skoven til det finder sin endelige anvendelse.

Dansk træ følger generelt ét af to spor igennem økonomien: Enten forarbejdes det og bruges i fx bygninger og møbler i Danmark eller i udlandet, eller det finder anvendelse i den danske energisektor.

Det skaber en dynamisk sektor, som både frembringer produkter til den almindelige dansker og som er konkurrencedygtig på det globale marked, hvor danske træprodukter anvendes af globale virksomheder og forbrugere.

Træsektoren er desuden kendetegnet ved dens evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer i Danmark.

Træets samlede værdikæde viser tydeligt hvordan træ fældet i de danske skove skaber værdier til samfundet – primært gennem træindustrien og energiforsyningen. I samspil med importeret træ skabes der 32 milliarder kr. i direkte BNP og over 51.000 jobs i Danmark.

Fra det danske skovareal på knap 625.000 ha genereres der årligt via skovbruget værdier i omegnen af:

  • 4,5 milliarder kr. i samlet BNP.
  • 760 millioner kr. i skatteindbetalinger svarende til knap 200 kr. pr skovet m3 træ.
  • 400 millioner kr. i eksportindtægter fra direkte salg af dansk gavntræ.
  • 275 millioner kr. i eksportindtægter fra salg af juletræer og pyntegrønt ud af en samlet dansk eksport på lidt under 1 milliarder kr.

Det er nogle af de mange nøgletal for træsektoren og skovbruget, der vises i den nye analyse, som Dansk Skovforening – sammen med andre aktører i træværdikæden – har taget initiativ til. Formålet er at belyse hvad vi som samfund tjener på værdiskabelsen i træsektoren.

Det er en analyse vi længe har savnet. Nu har træsektoren et udgangspunkt for et fælles budskab og en konstruktiv dialog med ministre og andre politiske beslutningstagere om sektorens udvikling.

Analysen leverer fakta til politikere og myndigheder om træsektorens betydning for dansk økonomi og for økonomi og beskæftigelse i landdistrikter.

Analysen viser at skovene, trods den historiske afskovning frem til 1805, i dag igen udgør en betydende del af vores samfundsøkonomi.

Det moderne professionelle skovbrug er kun begyndelsen på træets rejse igennem en værdikæde med forarbejdning, forbrug og eksport. En proces som skaber vigtig beskæftigelse og værdiskabelse mange steder lokalt i Danmark og mange eksportindtægter til landet.