Træ slår vind

Træ er nu den vigtigste kilde til vedvarende energi i Danmark. Brænde, skovflis, træaffald og træpiller udgør 31% af den vedvarende energi . Det er en halv gang mere end vindkraft.

Træ er nu den vigtigste kilde til vedvarende energi i Danmark. Brænde, skovflis, træaffald og træpiller står tilsammen for 31% af den samlede mængde vedvarende energi herhjemme. Det er en halv gang mere end vindkraft.

Tallene stammer fra Energistyrelsen som vurderer at forbruget af brænde er 19.630 Terajoule (TJ). Det er 60% mere end hidtil antaget. 525.000 brændeovne står nu for 13% af energiforbruget til rumopvarmning i husholdningerne.

Her er Energistyrelsen nyeste tal for produktion og forbrug af vedvarende energi. Tallene vedrører 2005, dog forbruget af brænde er rettet til det nye 2006-tal:

Affald, bionedbrydeligt

28.700 TJ

Vindkraft

23.800 TJ

Brænde

19.600 TJ

Halm

18.500 TJ

Skovflis

6.800 TJ

Træaffald

6.700 TJ

Varmepumper

4.100 TJ

Biogas

 3.800 TJ

Træpiller 

3.300 TJ

Biodiesel

 2.700 TJ

Solenergi

400 TJ

Øvrige kilder

900 TJ

Vedvarende energi i alt

119.300 TJ

De forskellige former for træ leverer tilsammen 36.400 TJ, svarende til 31% af den samlede mængde vedvarende energi.

1 TJ svarer til brændværdien i 100 m3 løvtræbrænde.