Træbiomassen er vigtig for at nå klimamål

Hvis Danmark skal nå sine klimamål er det nødvendigt at politikerne kommer ud over deres forskrækkelse for at bruge biomasse i energiforsyningen. Ny aftale trækker i den forkerte retning.

Fra 1. januar 2019 fjernes den gamle brændselsbinding til naturgas for de mindre fjernvarmeværker, som vi længe har ønsket os. Ved at fjerne brændselsbindingen vil det blive muligt for værkerne at omlægge til biomasse.

Det er en del af den model, der skal fremme værkers omstilling fra naturgas til løsninger med vedvarende energi, som alle de politiske partier blev enige om sidste uge.

Favorisering af varmepumper skidt for biomassen

Desværre indeholder aftalen en stærk favorisering af varmepumpemodellen frem for biomasse. Aftalen betyder nemlig også at der indføres en skærpet godkendelsesmodel, hvor biomasseprojekter i en midlertidig periode på 3 år både vil skulle opfylde kravet om positiv samfundsøkonomi og give en besparelse på mindst 1500 kr./år/standardhusstand i forhold til det næstbilligste alternativ.

Kun projekter der indeholder en kombination af biomasse og varmepumpe og hvor varmepumpen udgør den største del slipper for ekstra kravet.

Biomasseforskrækkede politikere

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme udtrykker det i dag meget klart i en artikel på Altinget.dk:

Politikerne på Christiansborg er blevet biomasseforskrækkede. Danmark ville ikke nå sine klimamål, hvis det ikke var fordi energisektoren i så stor stil har omstillet til biomasse.

Vi er helt enige. Der er brug for mere oplysning til politikerne om særligt træbiomassen, da der stadig er en række misforståelser, som danner grobund for de uheldige politiske valg.

I samarbejdet Træ til Energi vil vi fortsætte oplysningen af politikerne, så biomassen kan få den plads i Danmarks kommende klimaplan, som er nødvendig for at nå de langsigtede mål.