Træbranchen før høring: Øget skovrejsning er afgørende for et klimaneutralt Danmark

Skoven er et stærkt og afgørende redskab, hvis vi skal løse klimaudfordringerne. Derfor bør politikerne prioritere øget skovrejsning og øget anvendelse af bæredygtigt træ i den kommende valgkamp, skriver seks aktører fra træbranchen.

Vi foreslår at sætte turbo på målet om, at de danske skove skal udgøre op til 25 procent af landarealet, skriver de seks aktører.

Vi foreslår at sætte turbo på målet om, at de danske skove skal udgøre op til 25 procent af landarealet, skriver de seks aktører.

Denne artikel har været bragt i Altinget den 21. september 2022.

Hver dag yder skoven et helt afgørende bidrag i kampen mod klimaforandringer. Træerne suger CO2 ud af atmosfæren ved blot at vokse og agere kultstoflager.

Men mange overser, at skoven også leverer det træ, som bliver til bæredygtige og klimavenlige materialer til brug i blandt andet byggeri, i vores boliger, og til møbler, samt at restprodukter fra træproduktionen erstatter fossile brændstoffer i energisektoren.

Skoven er et stærkt og afgørende redskab til at løse klimaudfordringerne, og der er brug for positive incitamenter, hvis Danmark skal øge skovens CO2-optag.

Skov tager tid. Derfor er det nu, der skal sættes fokus på skovens klimaeffekt og på langsigtet planlægning for at opnå den optimale effekt, når samfundet i 2030 skal nå 70 procent reduktionsmålet og i 2050 skal være klimaneutralt.

Danmark skal have endnu mere skov

I Danmark er skovene heldigvis allerede i god vækst. Samtidig med, at der årligt fældes omkring fire millioner kubikmeter træ til for eksempel tømmer, møbler, gulve og energi, er der i disse år en tilvækst på 1,2 millioner kubikmeter træ i skovene.

Det betyder, at skovene fjerner 1,2 millioner tons CO2 hvert år. Selv om vi høster en masse træ, så vokser skoven sig altså alligevel større hvert år. Det giver både øget kulstoflagring og træprodukter til den grønne omstilling på én og samme tid.

Men skovene kan mere, og efterspørgslen efter bæredygtigt træ forventes at fordobles frem mod 2050. Vores helt centrale ønske er derfor, at Danmark skal have meget mere skov. Vi foreslår at sætte turbo på målet om, at de danske skove skal udgøre op til 25 procent af landarealet.

Skovrejsning indgår også blandt de initiativer, der skal fremmes af den grønne fond, så det er blot at komme i gang. Skovdrift er langsigtet, så det er vigtigt, at det baseres på positive incitamenter og frivillighed. Det er en investering, som til gengæld vil betale sig mangefold tilbage i et endnu større CO2-optag og råstof til den grønne omstilling.

Prioriter skovrejsning

Vi skal også sikre fornuftige rammer for den skov, vi allerede har, og som både skal levere løsninger for klimaet og biodiversiteten, råvarer til industrien samt mulighed for rekreative oplevelser. Her er mange dagsordener, der skal gå hånd i hånd.

Vi skal blandt andet sikre gode rammevilkår for bæredygtig produktion og sikre den enkelte skoveejer plads og mulighed for at forvalte skoven.

Vi skal også have blik for industriens behov for dokumentation for bæredygtige råvarer, som er nødvendig for, at den efterfølgende værdikæde, i blandt andet byggeri og møbelproduktion, kan dokumentere sin klimaindsats med træ.