Træbyggeri: En vindersag for folk og klima

6 organisationer har skrevet til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og opfordret ham til at fremme træbyggeri som led i den kommende klimaplan og klimalov.

De 6 organisationer er Dansk Skovforening (skovbrug), Dansk Træforening (træimportører), Danske Træindustrier (savværker), Træets Arbejdsgivere (træindustri), Trælasthandlerunionen – TUN (detailhandel) og 3F (fagforbund).

Fem gode grunde til mere træbyggeri

 • Træbyggeri forbedrer klimaet. Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og det geniale alternativ til beton, stål, aluminium, plast, kul, olie og gas. I klimaplanen er det oplagt at satse på fossilfrit byggeri med træ som nøglen.
 • Træbyggeri er økonomisk og praktisk. Træ er det stærkeste materiale i forhold til vægten og sparer tid, energi og penge at bygge med. Indendørs trækonstruktioner skaber fugtsikkert byggeri med færre fejl og skader.
 • Træbyggeri er menneskevenligt. Træ er godt for indeklimaet og for alle sanser: Det er smukt, føles godt, lugter godt, lyder godt, kan smage godt og isolerer godt.
 • Træbyggeri er ukompliceret. Træbyggeri kræver ikke ny teknologi. Modulbyggeri i træ er fleksibelt og nemt at ombygge, og det er ideelt til fx børneinstitutioner, sportshaller og højhuse.
 • Træbyggeri har udviklingsmuligheder. Med avanceret teknologi (nanoteknologi) har træ muligheder som aldrig før. I stor skala kan det erstatte fossile og andre miljøbelastende materialer.

Andre lande gør det

 • Den svenske regering lancerede i 2004 en national træbyggestrategi, og mange svenske kommuner har egne træbyggestrategier.
 • Den finske regering lancerede i 2011 et nationalt træbyggeprogram med fokus på at nedbringe CO2-aftrykket fra byggeriet. Programmet vil især øge højhusbyggeri, offentligt byggeri og haller af træ.
 • Den norske regering arbejder målrettet for at styrke brugen af træ i byggeriet og har særligt fokus på det offentlige byggeri. I 2013 kommer
  Statsbygg med en udredning for øget brug af træ i det offentlige byggeri.
 • Den franske regering lancerede i 2007 en national træpolitik der skal 10-doble brugen af træ i byggeriet til gavn for klimaet og miljøet.

Skovpolitisk Udvalg er enig

Skovpolitisk Udvalg anbefalede i 2011 ”at incitamenterne til øget brug af bæredygtigt producerede træprodukter fremmes, herunder at der igangsættes et træbyggeprogram”. Udvalget mente at programmet bør omfatte:

 • Forskning og udvikling i brug af træ i byggeriet, i nye produkter og i den medfølgende CO2-gevinst ved lagring og substitution.
 • Uddannelse af ingeniører, arkitekter, designere mv. i brug af træ.
 • Information til befolkningen om klimafordelene ved og muligheder for brug af træ.
 • Øget brug af træ i offentligt og privat byggeri og offentlige indkøb i øvrigt.
 • Fremme af træ i kommuneplanerne.
 • Demonstrationsbyggerier.

Vi er helt enige. Vi opfordrer Ministeren og alle Danmarks politikere til at sætte et træbyggeprogram i gang.

Det vil være en folkelig og klimamæssig vindersag.