Træenergi bryder igennem i medierne

Søndag 30. marts bragte Politiken artiklen “Hurtigt voksende træer kan give os mere grøn energi”. Derfra spredte den sig til utallige medier landet over, blandt andet DRs TV-Avisen søndag aften.

Det er første gang at historien har fået så stor medieomtale – og første gang en Energiminister udtaler sig så klart i medierne om sin tro på at Danmark vil satse på træ til energi i fremtiden.

Historien er kendt i skovbruget

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne har gennem samarbejdet Træ Til Energi i årevis fortalt politikere og medier hvordan danske skoves produktionen af træ til energi kan fordobles bæredygtigt ved brug af hjælpetræer, fx lærk og poppel: Hjælpetræerne vokser hurtigt straks efter plantning og skal fjernes efter 10-20 år for ikke at skade de langsomtstartende tømmer- og møbeltræer. Metoden producerer masser af ekstra energitræ, uden at det går ud over hverken gavntræproduktionen eller naturværdier.

Metoden forudsætter ekstra investeringer fra skovejerne når der skal flere træer pr. hektar. Derfor skal skovejerne kunne tro på at samfundet vil købe alt det ekstra energitræ om 10-20 år.

Og derfor har skovbruget brug for at politikerne satser højlydt og i handling på at bruge de danske skoves energitræ i fremtiden. Fx ved at etablere kraftvarme baseret på træflis i større provinsbyer, anvende træ som brændsel på store dampproducerende industrianlæg og fortsat satse på flisbaseret fjernvarme.

Ministeren: Fantastisk

I Politiken siger Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen:

– Det er fantastisk at man ifølge Skovforeningen kan øge produktionen af træ til energi, uden at det går ud over biodiversitet, klimahensyn eller har andre negative konsekvenser. Men vi er allerede på vej til at skabe et større marked for træflis i fremtiden.

– Det er klart at vi har brug for langt mere biomasse, meget gerne hjemmedyrket. Så det spiller fint sammen, men jeg kommer altså ikke til at lave en prisgaranti eller 15-års kontrakter med skovejerne.

Ministeren ser et klart langsigtet signal i at der i 2035 ikke længere skal produceres kraftvarme med kul, olie eller naturgas.

– Det er træflisens store chance. Og så kommer skovbrugerne med den her tekniske løsning der i mine ører lyder som en så god idé at den uden yderligere initiativer kan blive prismæssigt konkurrencedygtig i løbet af de år det tager træerne at vokse op. Der er selvfølgelig altid en vis risiko, men også rigtig gode udsigter til fortjeneste.