Træplantning alene løser ikke klimakrisen

Ny artikel fra Science peger på at global skovrejsning er det billigste værktøj til at opsuge CO2 fra atmosfæren. Men de glemmer den vigtige pointe at hvis ikke træet bruges til at erstatte fossile produkter redder vi ikke klimaet.

En ny artikel fra forskere fra et schweiziske universitet, ETH i Zürich, udgivet i Science den 5 juni 2019 peger på skovrejsning som den bedste og billigste metode til at stoppe klimakrisen. Flere medier har efterfølgende bragt det som en banebrydende nyhed:

Det er helt rigtigt at træer optager og lagrer CO2, og på den måde kan tilplantning af store arealer optage CO2 fra atmosfæren.

Det er brugen af træ som erstatning af fossile produkter der redder klimaet

Men det er ikke plantningen af træerne der alene afhjælper klimakrisen. I det store regnestykke sker det først når de fossile produkter erstattes af biobaserede produkter – herunder produkter lavet af træbiomasse.

Derfor kritiseres artiklen også af en række skovforskere i en artikel i Ingeniøren den 9. juli 2019. Forskerne finder artiklen forsimplet og beregningerne direkte forkerte. Palle Madsen, tidligere professor ved Skovskolen udtaler til Ingeniøren:

Der er alt for mange nuancer i træernes optag og kulstofkredsløbet, som man ikke bare kan ignorere. Og det værste er, at historierne i medierne ofte ender med at konkludere, at man bare skal plante skov og lade den være. Det er godt at plante skoven, men at lade den være urørt efterfølgende, er en dårlig måde at udnytte skoven på, hvis den skal yde sit bedste for at modvirke klimaforandringerne,

Fejl i beregningerne

Fejlen de schweiziske forskere begår er at medregne alle skovens puljer af kulstof – både i den levende biomasse og den der er bundet i jorden. Og den går ikke ifølge seniorforsker Thomas Nord-Larsen som udtaler til Ingeniøren:

Forskerne ser helt bort fra, at de fleste jorde allerede indeholder en del kulstof og ikke kan binde meget mere. Det svarer til at antage, at alle fremtidige skove plantes i mineraluld, og at hele jordbundens kulstofindhold kan henføres til skovrejsningen, og det er jo noget vrøvl,.

Faktuelt betyder det de schweiziske forskere tager udgangspunkt i at skove i Europa i gennemsnit kan fjerne 117 ton kulstof pr. ha., men reelt vil tallet ligge tættere på 74 ton kulstof pr. ha, da der allerede er bundet en stor del i jorden og at yderligere bindinger i jorden tager meget lang tid.