Tre informationsmøder i Østjylland om vand- og natura2000-planer

Miljøcenter Århus og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om Vand- og Natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening

Miljøministeriet sendte de statslige vand- og natura 2000-planer i offentlig høring den 4. oktober 2010. Høringsperioden er 6 måneder og strækker sig til 6. april 2011.

Miljøcenter Århus afholder i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen en række møder for lokale medlemmer af de foreninger og organisationer som er repræsenteret i Vand- og Naturrådene for at informere om de statslige vand- og natura 2000-planer. Møderne starter kl. 19.00 og forventes at slutte kl. 21.30. Miljøministeriet vil være vært med kaffe og kage.

Der afholdes 3 møder:

  • Mandag 24. januar 2011. Amtsrådssalen, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

  • Torsdag 27. januar 2011. Elro Arena, Viborgvej/Fynsgade 1, 8900 Randers.

  • Mandag 31. januar 2011. Medborgerhuset, Sal B, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Program for møderne

  • 19.00 Velkomst
  • 19.10 Præsentation af Vandplaner
  • 19.40 Spørgsmål og kommentarer
  • 20.10 Kaffe
  • 20.30 Præsentation af Natura 2000-planer
  • 21.00 Spørgsmål
  • 21.30 Opsummering og afslutning

Sideløbende med høringsprocessen har regeringen besluttet at der skal nedsættes en række arbejdsgrupper der blandt andet skal arbejde videre med at kvalificere grundlaget for indsatsen over for spildevand, vandløb, vandindvinding, markvanding og sørestaurering.

Disse arbejdsgrupper vil blive præsenteret ved gennemgangen af planforslagene.

Miljøcentret beder om tilmelding til møderne

Miljøcentret beder om at skovejere medlem af Dansk Skovforening tilmelder sig møderne via Dansk Skovforening.

Så hvis du er skovejer med skov inden for Miljøcenterets område og ønsker at deltage i et af møderne, skal du senest mandag den 17. januar meddele Ingelise Andersen (ia@skovforeningen.dk) hvilket af møderne du gerne vil deltage i.

Spørgsmål

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Peter Kaarup, Miljøcenter Århus, telefon 7254 8262, eller Lasse Werling, Miljøcenter Århus, telefon 7254 8300 .

Miljøcenter Århus og Skov- og Naturstyrelsen skriver at de ser frem til en aften med en god dialog om de statslige vand- og natura 2000-planer.