Typograf-situationen i august 2005

Alt tyder på at skovene i år undgår barkbille-angreb på stående nåletræer, selv om der stadig ligger meget stormfaldstræ som billerne kan yngle i. Redningen kom i form af den kolde forsommer.

I slutningen af juni kunne det konstateres, at typografens første flyvning var 1-1½ måned forsinket i år på grund af vejrforholdene i forsommeren. Det kunne forudsiges, at hvis sommeren forløb som normalt, ville den nye generation først være færdigudviklet i slutningen af august.

Varme i juli satte imidlertid ekstra skub i udviklingen af æg, larver og pupper. Næsten alle dage i juli havde middeltemperaturer væsentligt over normalen. At juli var temmelig nedbørsrig betød ikke noget for afkommet, der sad beskyttet under barken.

En gennemgang af en snes lokaliteter i Jylland en uge inde august bekræftede, at en stor del af afkommet var udviklet til lysebrune, voksne biller. Forældrebillerne sad i de fleste tilfælde endnu i gangsystemerne. De havde ikke – som det ellers normalt er tilfældet – forladt dem. Dette skyldes antagelig de ugunstige flyveforhold.

Vi havde forventet, at afkommet kunne være fløjet i anden halvdel af august. I feromon-fælder nær Holstebro følger Skovdyrkerforeningen Vestjylland fortsat flyvningen af typograf. Fangsterne har været meget lave gennem hele juli, og selv de seneste dages varme vejr har endnu ikke formået at udløse væsentlig flyveaktivitet. Den flyvning, der har fundet sted, ser ud til at dreje sig om forældrebiller, der søger at anlægge et søsterkuld.

Det må derfor forventes, at prognosen – på trods af den varme juli – holder stik, og at vi i stort omfang i år vil undgå en flyvning af den nye generation. Det vurderes tillige, at der endnu ligger store mængder stormfald, som typografen ikke har udnyttet. Dette vil i hvert fald endnu i år være velegnet som ynglemateriale for typograferne. Alt tyder derfor på, at vi i år undgår angreb på stående træer. Ved æglægning nu, vil yngelen i øvrigt ikke kunne nå at udvikle sig til overvintringsdygtige, voksne individer. Æg, larver og pupper klarer ikke vinteren.

Vi vil vende tilbage med en vurdering situationen før næste sæson.