Typograf-situationen medio oktober 2007

Vejret begunstigede ikke typografernes flyvning i august. Barkbillesituationen efter stormfaldet 8. januar 2005 er nu næsten tilbage ved udgangspunktet. Det anbefales dog stadig at fjerne angrebne træer i resten af efteråret og vinteren.

Flyvning i august

Vejret begunstigede ikke typografernes flyvning. Der er kun registreret meget begrænset fangst i fælderne i august. Med udgangen af august ophørte fangsten helt.

Opformeringen, der udeblev

Produktionen i de gangsystemer, der blev anlagt ved flyvningen i april-maj, var som omtalt i situationsrapporten fra begyndelsen af august meget beskeden. Dels har naturlige fjender gjort store indhug i yngelen, dels har årets vejrforhold fremmet træernes modstandsevne og dæmpet typografernes flyvning og udvikling. En gennemgang i denne og forrige uge af arealer med angrebne træer i Jylland og på Sjælland viste, at ekspansionen i angrebene har været beskeden.

Antallet af træer angrebet i juli-august ligger i gennemsnit på 10-20 % af antallet af træer angrebet i april-maj. Normalt er juli-angrebet fem gange større end maj-angrebet. I gangsystemerne på de træer, der blev angrebet under flyvningen i sidste halvdel af juli, ses nu overvejende larver og pupper. Disse dør i løbet af vinteren.

Udtræk til overvintring

Der findes en tidligere dansk undersøgelse af forløbet af udtrækket fra stammerne til overvintring i skovbunden. Denne viser, at fra 1. september indtil udgangen af november vil der ske et udtræk af voksne biller under barken til overvintring i skovbunden. Herefter vil lave temperaturer sætte en stopper for typografernes bevægelser.

Hvor stor en procentdel, der overvintrer i skovbunden varierer fra år til år. Sidste vinter vurderedes det, at ca. 50 % af billerne befandt sig under barken henholdsvis i skovbunden. I år vurderes det, at en større procentdel sidder under barken. De voksne biller man nu kan finde under barken stammer fra den sidste del af forårsflyvningen (maj-juni) og fra den første del af juli-flyvningen.

Anbefalingen

Selvom sæsonens sidste del har været mod typograferne, kan der stadig ses relativt omfattende angreb på stående træer de steder, hvor man ikke har truffet modforanstaltninger med fangtræer og fjernelse af angrebne træer.

Det anbefales derfor fortsat at fjerne angrebne træer i løbet af resten af efteråret og vinteren. Træer med levende, voksne biller under barken kan netop nu kendes på, at de stadig har grønne nåle på trods af at de er koloniseret af barkbiller. Angrebene kan ofte kun lokaliseres ud fra indboringshullerne.

Træerne fra april-maj angreb står uden nåle og uden biller under barken og udgør for så vidt ikke længere nogen trussel i relation til barkbilleopformering.

Dette er, forhåbentlig, den sidste rapport i denne omgang

Barkbillesituationen efter stormfaldet 8. januar 2005 er nu næsten tilbage ved udgangspunktet, og med mindre situationen kræver andet, vil dette være den sidste rapport i denne omgang.

Tak til de skovdistrikter og medvirkende, der har hjulpet med oplysninger, passet fælder og derved muliggjort denne løbende orientering.