Typograf-situationen primo juni 2007

Stor spredning på flyvningen i april-maj giver stor spredning på tidspunktet for fremkomst af den ny generation. Angrebne stående træer kan lokaliseres nu og med fordel fjernes inden for den næste måned

Stor spredning på flyvningen i april-maj giver stor spredning på tidspunktet for fremkomst af den ny generation. Angrebne stående træer kan lokaliseres nu og med fordel fjernes inden for den næste måned.

Flyvningen af typograf har været væsentlig mere langvarig og omfattende i maj, end det var forventet. Billerne fra de køligste steder i skoven fløj i de varme dage i begyndelsen og i slutningen af maj. Især var der en kraftig flyveaktivitet de sidste, varme dage af maj og noget mindre i den første uge af juni. De typografer, der flyver lige nu, er forældrebiller, der er trukket ud af det først anlagte gangsystem og nu søger at anlægge et søsterkuld.

For de først anlagte gangsystemer midt i april har perioder med mere normale temperaturer i maj betydet en lille opbremsning af udviklingen. En gennemgang af flere jyske og sjællandske skovdistrikter i de første seks dage af juni viste, at kun de allerførste biller af den ny generation vil være klar til udflyvning fra midten af juni. På grund af den meget store spredning på etableringstidspunktet vil der også være en meget stor spredning på fremkomsten af den ny generation. Hovedparten af populationen er i øjeblikket larver og vil først komme ud som voksne biller fra en gang i løbet af juli (afhængig af temperaturen).

Hvor man har fjernet fangtræ og angrebne stammer og træer siden april, har man reduceret populationen væsentligt. Det vurderes, at træernes modstandsevne var relativt god (på grund af god vandforsyning). Selv om der er en del eksempler på angreb på stående træer, ville omfanget have været væsentligt større, hvis træerne havde været tørkestressede i foråret.

Anbefaling

Hele populationen af barkbiller befinder sig nu i stående eller liggende træer, så det anbefales stadig – i det omfang det er muligt – at lokalisere og fjerne angrebne træer.

Lige nu er det meget nemt og hurtigt at lokalisere angrebne træer, smuldet afslører billernes aktivitet. Der er derfor en gunstig lejlighed til få et overblik over hvor mange angrebne træer der er, hvor de befinder sig og – hvis sommerferien ikke kommer i vejen – at få dem ud af skoven. Hvis det af logistiske årsager ikke er muligt at fjerne de angrebne træer, kan et alternativ være udlægning af fangtræer (evt. stående fangtræ med feromon) til opfangning af den ny generation. Denne generations flyvning forventes at toppe i løbet af juli måned. Fristen for udtransport af dette fangtræ, og i øvrigt også sommerangrebne træer, vil antagelig være primo september – før udtræk til overvintring begynder. Der vil blive udsendt orientering om situationen.