Typograf situationen ved månedsskiftet april/maj 2007

De varme dage i den sidste uge af april satte igen gang i flyvningen. Dette har medført at forårsflyvningen nu kan betragtes som ovre – og det endda INDEN den gamle frist - 1. maj!

De varme dage i den sidste uge af april satte igen gang i flyvningen. Dette har medført at forårsflyvningen nu kan betragtes som ovre – og det endda INDEN den gamle frist – 1. maj! Vedhæftet findes et fangst-diagram fra Rude skov.

På Frederiksborg statsskovdistrikt er man nu påbegyndt udtransport af fangtræ med typografer. Umiddelbart ser det ud til at teknikken har virket fortræffeligt. Det liggende fangtræ med feromon er tæt besat med ny-indborede typografer, og der ser ikke ud til at forekomme angreb på stående træer. En gennemgang af stammerne vil søge at bekræfte dette.

Afhængig af temperaturforholdene forventer vi nu, at der er 6-8 uger indtil de ny generation er klar under barken. Det er altså i denne periode, at ny-angrebne effekter med fordel kan opspores i skoven og fjernes. Groft, brunt boresmuld afslører typografernes nyetablerede indboring. 

Typograffangst

 

Typograffangst. Graf: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab.

Diagram over typografen flyvning registreret i feromonfælder i Rude skov. Tilsvarende overvågningsfælder flere steder i Jylland viser det samme flyvemønster.