Typograf-situationen ved udgangen af januar 2007

I løbet af perioden november-januar er overvintringssituationen for typograferne blevet undersøgt på 7 distrikter i Jylland og på Sjælland.

I løbet af perioden november-januar er overvintringssituationen for typograferne blevet undersøgt på 7 distrikter i Jylland og på Sjælland.

Siden gennemgangen i august 2006 har der ikke sket flyvning på trods af, at der har været rigtig mange voksne biller klar under barken. Antagelig er deres adfærd i efteråret daglængdebestemt. Under alle omstændigheder har de ikke ladet sig provokere til flyvning på trods af de høje temperaturer gennem hele efteråret.

Flere steder har angrebene på stående træer vist sig mere omfattende end først antaget. Dette skyldes i høj grad, at det fugtige vejr i efteråret har hold kronerne grønne, selv om hele stammen har været koloniseret af barkbiller. Angrebenes aggressivitet viser sig også ved, at de angrebne træer kan findes 20-30 meter ind bag de eksponerede rande samt i ueksponerede nordvendte rande. Det ser ud som de mest omfattende angreb siden 1982, og hvis foråret og sommeren 2007 bliver lige så gunstig for typografen som 2006, vurderes risikoen for angreb på stående friske træer som værende meget stor.

Hvad betyder den milde vinter for overlevelsen, har flere spurgt. Typografen kan sagtes klare en hård vinter. De voksne har det bedst i stabilt frostvejr og klarer nemt -20°. Larver og pupper dør derimod i frostvejr. Ved skiftende frost og tø eller lave plusgrader vil der forekommer relativt større dødelighed pga. svampesygdomme og på grund af den fysiologiske belastning som tilpasningen til skiftende forhold vil udgøre.

Udtransport af angrebne stammer i løbet af vinteren har kunnet og kan stadig reducere tætheden af typografer i skoven og dermed reducere risikoen for angreb på stående, friske træer i det kommende forår. Træer hvor barken er faldet af rummer ingen typografer og udgør derfor ikke længere nogen risiko. En stor del – i mange tilfælde halvdelen af barkbillerne – er trukket ud til overvintring i skovbunden. Det må derfor anbefales, at man er opmærksom på nye angreb på randtræer efter forårsflyvningen.

Hvis man ønsker at imødegå risikoen for angreb på stående skov, kan det ske ved at styre angrebene til fangtræ: stående tæer eller liggende stammer med frisk, ubeskadiget bark som forsynes med syntetisk feromon – jævnfør strategien ”Effektiv håndtering af typograf-problemet”.

Syntetisk typograf-feromon kan købes hos den norske producent KjemiKonsult AS, kontakt: Yngve Stenstrøm yngve.stenstrom@umb.no. Dispenserne hedder ”Norlure” og koster 400 NOK for en pakke med 10 stk.

Husk at feromon skal være monteret inden typografens flyvning – dvs. inden 1. maj og at angrebne effekter skal være ude af skoven inden den ny generations fremkomst – dvs. inden 1. juli. Etablering af fangtræ og organiseringen af udtransport efter påflyvning kan med fordel planlægges allerede på nuværende tidspunkt. Vi vil følge flyvningen af typograf i et antal overvågningsfælder og løbende orientere om forløbet.

Hvis man frygter angreb af stribet vedborer (har betydning på tømmer) er fristen for udtransport eller beskyttelse med et insekticid inden 1. april.