Typografernes flyvning startede 4. maj 2006

Det varme vejr satte skub i de overvintrende typografer. Flyvningen følges i to grupper af fromonfælder – ved Feldborg og i Rude skov. Den første fangst fandt sted 4. maj og flyvningen har forsat i ugen efter. det er relativt tidligt – ca. 7 uger tidligere end i 2005. Selv om tætheden af typografer vurderes som lav på nuværende tidspunkt, vil risikoen for angreb på stående træer i de svækkede, nye eksponerede rande afhænge af, hvorledes udviklingsforholdene bliver i de næste to måneder. Bliver det vamt og tørt fremmes udviklingen og opformeringen. Bliver det køligt og fugtigt dæmpes risikoen.

Vi vil forsat følge situationen og vende tilbage med en vurdering.