Typografsituationen i maj 2015

Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har vurderet typografsituationen pr. 18. maj.

Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har vurderet typografsituationen her i midten af maj.

Hans Peter kan ud fra de fangtræer som er lagt ud, konstatere at flyvningerne indtil nu har været begrænset. Hans vurdering af den aktuelle situation er:

Den ringe flyveaktivitet hænger sammen med det kølige og blæsende forår. Vi skal have 18-20 grader og vind under 2 m/s før typograferne flyver. Af DMI’s vejrudsigt fremgår, at vi ikke når i nærheden af dette i denne eller næste uge. Faktisk skal vi helt hen i uge 23, før der er udsigt til dage med flyvevejr. Dette har jo desværre den praktiske konsekvens, at udtransport af angrebne træer må udskydes en del endnu.

En privat ejer har spurgt hvordan angrebet træ kan håndteres hvis det ikke er muligt at få angrebet træ ud inden sommerferien (som er den tidligere anbefaling). Hertil svarer Hans Peter:

Det vil selvfølgelig afhænge af omfanget af angrebne træer og omfang og værdi af de træer, der er i risiko for at blive angrebet efterfølgende. Hvis man skover de angrebne træer på et tidspunkt, efter at angrebet er veletableret – dvs. alle æg er lagt, og der forekommer æg larver og pupper – og lader skovningsmaskinernes trykvalser bearbejde barken så hårdhændet som muligt, kan man forvente, at en meget stor del af ynglen vil gå til på grund af udtørring som følge af barkbeskadigelsen. Jo tættere man kommer på en afbarkning jo mere effektivt.
Det mest effektive er dog fortsat at få træet ud af skoven og oparbejdet.

Download

Læs hele Hans Peter Ravns vurdering her: