Typografsituationen maj 2014

Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har vurderet typografsituationen pr. 26. maj og har givet en anbefaling om håndtering af stormfældet træ

Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har vurderet typografsituationen her i slutningen af maj og kommer med følgende opsummerende anbefaling:

Stormfaldene i oktober og december har givet ynglemateriale til typograferne. Flyvningen begyndte tidligt – på de varmeste dage i april – og med den seneste uges varme har alle typografer forladt overvintringsstederne.

Hvor man har ønske om og mulighed for at udtransportere effekter angrebet af typograf, er tiden inde. Udviklingen er for langt hovedparten ikke længere fremme, end at det forventes at den nye generation ikke er klar til udflyvning før en gang i juli. Og så længe der stadig findes tilstrækkeligt stormfældet materiale, som ikke er udnyttet, vil barkbillerne foretrække dette frem for stående træer.

Læs hele Hans Peter Ravns vurdering (PDF-fil)