Tyskland: Fra rekord til rekord

Det tyske skovbrugt fortsætter med at skove rekordmængder af træ. I 2006 blev der skovet 62.3 mio. kubikmeter råtræ.

Det tyske skovbrug fortsætter med at skove rekordmængder af træ. I 2006 blev der skovet 62.3 mio. kubikmeter råtræ sammenlignet med 57.0 mio. kubikmeter i 2005, hvilket er en stigning på 9.4 %.

Stigningen i hugsten skyldes først og fremmest de gode priser på råtræ, som har gjort at flere skovejere har fundet det interessant, at bringe mere træ til markedet.

Den tyske hugst består af ca. 80 % nåletræ og 20 % løvtræ. Der har været fremgang for alle træarter, men dog mest for nåletræ tømmer, hvor mængderne er steget med 11,6 % til 34.5 mio. kubikmeter. For de enkelte træarter er det interessant at se, at hugsten er steget mest for de røde nåletræarter, hvor den samlede hugst nu udgør 7.1 mio. kubikmeter (+ 18.6 %). Desuden er der en betydelig stigning i hugsten af bøgekævler, som er steget med 12.3 % til 2.6 mio. kubikmeter.

Den tyske savværksindustri har haft en glubende appetit på råtræ, som har ført til stigende priser på specielt grantømmer i 2006. Denne prisudvikling er forsat ind i 2007, hvor der dog , som normalt, ventes en stagnation i priserne henover sommeren.

Tyske råtræpriser

Tyske råtræpriser.

Desuden har de høje tyske råtræpriser medført en eksplosion i importen af råtræ til Tyskland. Den samlede import af råtræ steg med ca. 100 % mellem 1. kvartal 2006 og 1. kvartal 2007. I absolutte mængder svarer det til en stigning fra 780.000 kubikmeter til 1.575.000 kubikmeter råtræ. I øvrigt er Danmark den 6. største eksportør til Tyskland med ca. 100.000 kubikmeter i første kvartal af 2007.