Uændret offentlige vurdering i 2005

Skovbrugets årsregulering pr. 1/10 2005 er fastsat til 100. Dvs ingen ændring i forhold til 2004.

Årsregulering af den offentlige vurdering pr. 1/10 2005

Skovbrugets årsregulering pr. 1/10 2005 er fastsat til 100 for såvel ejendoms- som grundværdiens vedkommende.

Det betyder at den offentlige vurdering pr. 1/10 2005 er uændret i forhold til 2004-vurderingen.

Reguleringsfaktoren gælder for hele landet.

Reguleringen fremgår af et bilag til vurderingsvejledningen.

Man kan ikke klage over de årsregulerede værdier.