Udenlandske træpriser i første halvdel af 2012

Se prisudviklingen på de udenlandske råtræmarkeder i første halvdel af 2012.

Se prisudviklingen for udenlandske råtræ-markeder i første del af 2012.

Løvtræ

Det tyske marked er for løvtræet det nærmarked som har størst betydning for det danske. Det er den eneste udenlandske træprisstatistik vi holder os løbende opdateret med i forhold til løv.

Der var en generel prisstigning for bøg og eg i 2011. Denne stigning fulgte en markant prisnedgang i 2008 og 2009.

Den generelle prisstigning for de to sortimenter skal ses i lyset af ret svingende priser igennem 2011 for særligt eg. Bøg oplevede i 2011 prisnedgang mellem april og juli, som blev vendt med en markant prisstigning i august.

De tyske egepriser er fortsat med at svinge i første kvartal af 2012. Bøgepriserne holder sig stabile på det niveau de landede på efter en svag nedgang i sidste halvdel af 2011.

De danske priser på bøg og eg oplevede til sammenligning generelt et prisfald for det første kvartal af 2012.

Nåletræ

I Nordsverige og Norge er prisen på grantømmer faldet i første kvartal af 2012, mens prisen har været mere stabil i Tyskland, Estland og Litauen. I Sydsverige er prisen for grantømmeret derimod steget.

Danmark har fulgt Sydsverige med en svag stigning i priser på picea-tømmer, dog med et svagt fald i prisen for rødgran-korttømmer.

Tyskland oplevede i 2011 en prisstigning for gran. Stigningen var for første gang i flere år større end stigningen for både eg og bøg.

Cellulosetræet har oplevet et mindre prisfald i både Sverige, Norge og Litauen, mens det har holdt sig forholdsvist stabilt i Estland og Finland over det første kvartal af 2012.

Denne trend har også kunnet ses i Danmark hvor prisen mellem januar og april faldt med lidt over 20 kr./m3. I Estland og Litauen oplevede cellulosetræet desuden et prisdyk igennem 2011.