Udeskoleprisen 2012 går til Esbjerg Kommune

Den 17. april 2012 modtog pædagogisk konsulent, Dorte Vind, Udeskoleprisen på vegne af Esbjerg Kommune.

Hvert forår uddeler foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark.

Udeskoleprisen 2012 går til Esbjerg Kommune. Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 12. møde på Sophienborgskolen i Hillerød den 17. april. Pædagogisk konsulent, Dorte Vind, modtog prisen på vegne af Esbjerg Kommune.

UdeskoleNet´s formand, Karen Barfod, motiverede hædersprisen således:

Esbjerg Kommune har gennem mange år gjort et enestående pionerarbejde for at understøtte udvikling af udeskole i Kommunen. Ved en vedholdende indsats, på skoleområdet, på efteruddannelsesområdet og på naturskoleområdet, er der i Esbjerg vokset et miljø og en vidensbank op omkring udeskole og undervisning i naturen, som lokale børn, lærere, borgere og besøgende ved Vadehavet og på Naturcenter Myrthuegård har stor glæde af. Samtidig har Esbjerg Kommune – og kommunens meget levende stab af udeskolefolk, naturvejledere, lærere m.fl. – hele tiden haft lyst til at dele deres erfaringer med andre. Og derfor er kommunens arbejde en inspiration for kommuner over hele landet.

Med prisen følger et æbletræ fra Æbleværkstedet Nonnetit.

Lang tradition for udeundervisning i Esbjerg Kommune

Skoletjenesten i Esbjerg har i mange år været kendt for sine gode “ud af skolen”-tilbud til byens folkeskoler. Der kan nævnes Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage, Natur og kulturcenter Myrthuegård, Havneskolen m.fl. I 2005 greb afdeling for Pædagogisk Udvikling fat i udeskoleideen – og har siden, sammen med lærere og pædagoger arbejdet aktivt for at udvikle udeskole på kommunens skoler. Det har betydet, at masser af børn i Esbjerg Kommune i dag får lov at være og lære ude i natur og kultur.

Hvad er udeskole

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel undervisning. Se mere på www.udeskole.dk.

Hvad er UdeskoleNet

UdeskoleNet er et tværfagligt netværk for alle som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. Netværket er åbent og har medlemmer fra alle professioner: lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere. UdeskoleNet holder møde to gang om året.

For yderligere information kontakt

Dorte Vind, Esbjerg Kommune, tlf. 2774 1277, dvk@esbjergkommune.dk.

Jens Futtrup, Naturcenter Myrthuegaard, 7616 8100, jfu@esbjergkommune.dk.

Malene Bendix, Skoven i Skolen og bestyrelsesmedlem i UdeskoleNet, tlf.: 2671 8382, malene@skoven-i-skolen.dk.