Udkast til ny lejelov: Hverken en modernisering eller en forenkling

Lovforslaget indeholder store ændringer med store konsekvenser for udlejerne.

Dansk Skovforeningen har en samarbejdsaftale med Ejendomsforeningen Danmark, der har afgivet høringssvar i forbindelse med en kommende ændring af lejeloven m.m. Skovforeningen deler Ejendomsforeningen Danmarks vurdering af forslaget: Retssikkerheden forringes og det vil koste både lejere, udlejere og samfundet penge.

For Skovforeningens medlemmer vil de negative konsekvenser særligt være:

  • Forbud mod at kræve nyistandsættelse ved fraflytning, og indførelse af nye regler om normal istandsættelse. Normal istandsættelse er endnu ikke nærmere defineret i lovforslaget eller dets bemærkninger.

  • Indførelse af tvunget ind- og udflytningssyn, med den konsekvens at udlejer fortaber retten til at kræve udgifter til istandsættelse dækket af lejer ved fraflytning, hvis ikke de er gennemført (misligholdelsessituationer dog undtaget).

  • Forbud mod at bruge trappelejeaftaler.

  • Hvis lejemålet er en del af en samlet ejendom, der har samme matrikelnummer, kan udlejer blive tvunget til at lave rullende 10 årsplaner for vedligeholdelse. Det er dog usikkert, da der reelt ofte vil være tale om forskellige fysiske ejendomme, hvorfor der i praksis skal laves individuelle vedligeholdelsesplaner for hver ejendom med kun et lejemål. Det har ministeriet hidtil ikke lagt op til, men det er juridisk uklart, hvorledes lovudkastet skal forstås.

Vores anbefaling er, at ministeren starter forfra med en reel forenkling af lejelovsområdet og sikrer en loyal udmøntning af regeringens aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014.