Udsætning af fuglevildt efter 2017

Skovforeningen er med i arbejdet om udredning at det faglige grundlag for det kommende udsætningsforlig. Arbejdet foregår gennem Vildforvaltningsrådets arbejdsgruppe og samarbejdet med Jægerforbundet og Sektionen for Større Jordbrug i Bæredygtig Jagt.

Vildtforvaltningsrådet arbejder i denne tid med udredning af det faglige grundlag for det kommende udsætningsforlig.
Skovforeningen deltager aktivt i dette arbejde dels igennem deltagelse i Vildforvaltningsrådets arbejdsgruppe om revision af reglerne for udsætning og dels gennem samarbejdet med Jægerforbundet og Sektionen for Større Jordbrug i Bæredygtig Jagt.

Gruppen er sammensat af repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Landbrug & Fødevarer, Skovforeningen, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet.

Arbejdet skal blandt andet omfatte:

  • Evaluering af erfaringer på området siden april 2007
  • Vurdering af behov for ændring af gældende regelsæt, udarbejdelse af vejledning, rådgivningsinitiativer eller målrettede anbefalinger
  • Anbefaling af konkrete løsninger

Arbejdet skal basere sig på et biologisk, fagligt grundlag og anbefalingerne skal sikre god jagtetik.

Gruppen leverer sit første oplæg til Vildtforvaltningsrådet senest forud for rådets møde i juni 2017.

Det er aftalt mellem parterne i arbejdsgruppen, at forløbet af forhandlingerne ikke refereres undervejs. Men så snart vi har nået et resultat og et oplæg til Miljø- og Fødevareministeren om de fremtidige regler, vil vi orientere medlemmerne om indholdet.

Vi ønsker, at stå så stærkt som muligt i forhold til de kommende forhandlinger om udsætningsforliget. Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug mener, at den nye mærkningsordning for fjervildt er et initiativ, som vil bidrage positiv til omverdenens  forståelse og accept af denne jagtform. Det vil derfor være gavnligt at flere ejere med biotopplaner deltager i Mærkningsordningen. Se nærmere om muligheden for dette på Jægerforbundets hjemmeside, som indeholder en række praktiske oplysninger.