Udsætningsanmeldelse: Frist udsat til 1. juli 2018

Fristen for indberetning af udsætning af fasan, agerhøne og gråand er udsat til 1. juli 2018.

Miljøstyrelsen har netop meddelt, at det på grund af systemfejl ikke er muligt at foretage digital indberetning af udsætning af fasan, agerhøne og gråand.

Miljøstyrelsen forventer det digitale system til indberetning i drift senest 15. juni. I den forbindelse vil Miljøstyrelsen se bort fra reglen om indberetning senest 1 uge efter udsætningen, således at udsætning foretaget frem til 15. juni skal være indberettet senest den 1. juli.

Enhver udsætning af fasan, agerhøne og gråand skal indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Udsættes flere arter, skal der foretages indberetning for den enkelte art.

Indberetning skal normalt finde sted senest 1 uge efter udsætningen har fundet sted.