Udsat jagt

Politikere, dyreværnsorganisationer og medier har projektørerne rettet mod jagt på udsatte fugle. Lodsejere og jægere må gøre deres yderste for at sagen udvikler sig på et fagligt grundlag – og ikke kun på følelser. Læs Skovens leder december 2005.

SF og Enhedslisten har foreslået Folketinget at afvikle udsætning af opdrættede fugle til jagt. Det sker af hensyn til sygdomme (fx fugleinfluenza), dyrevelfærd og naturen.

Dyrenes Beskyttelse støtter kravet, og på et tidspunkt forlød det at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ville give forslaget flertal i Folketinget.

Skovforeningen, Dansk Landbrug og Jægerforbundet opfordrede politikerne til at slå koldt vand i blodet. Vildtforvaltningsrådet er på vej med en faglig rapport i begyndelsen af 2006.
Rådet vil netop foreslå de fremtidige regler for udsætning af fugle på grundlag af en analyse af etikken og bæredygtigheden i indfangning, opdræt, udsætning og afskydning.

I Vildtforvaltningsrådet sidder myndigheder, forskere, landbruget, skovbruget, jægerne, miljøorganisationerne, myndigheder og Dyreetisk Råd. Også Skovforeningen deltager aktivt i arbejdet.

Folketingets partier lyttede og vil udskyde behandlingen af SFs og Enhedslistens beslutningsforslag til Vildtforvaltningsrådets rapport er på bordet.

Fugleinfluenzaen er en sag for sig. Den kan komme som et akut problem, og hvis veterinærmyndighederne foreslår indgreb for at modvirke udbredelsen af fugleinfluenza, vil alle selvfølgelig bakke det op.

Men i ventetiden har politikere og organisationer stadig projektører på sagen.

Selv om de fleste danskere – og Folketingsmedlemmer – accepterer jagt, sådan rent principielt, så er den del af jagtoplevelsen som indebærer nedlæggelse af dyr uforståelig for mange. Jagt kan fremprovokere stærke negative følelser hos omverdenen, og det kan medføre politiske indgreb, også selv om jagten gennemføres både etisk, juridisk, biologisk og sundhedsmæssigt upåklageligt.

Flertallet for at afvente Vildtforvaltningsrådets rapport om udsætninger er derfor afhængig af at lodsejere – også i rollen som jagtudlejere – og jægere følger reglerne punktligt og fremstår som gode repræsentanter for fornuftig og ansvarlig vildtforvaltning og jagt.

Jagt og udsætninger af fugle giver skovbruget en væsentlig og nødvendig indtægt. Derfor er det vigtigt at hele aktiviteten har bred accept i samfundet.

Til alle lodsejere og jægere henstiller vi derfor:

  • Følg de retningslinier om opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner som er udsendt af Skovforeningen, Dansk Landbrug og Jægerforbundet.
  • Følg de retningslinier om behandling af nedlagt vildt som er udsendt af Skovforeningen, Dansk Landbrug, Jægerforbundet, Danske Godser og Herregårde, og Danske Herregårdsjægere.

Så har jægere og lodsejere gjort hvad de kunne for at denne sag udvikler sig på et fagligt og fornuftigt grundlag – og ikke kun på stærke følelser formidlet af massemedierne.

Se også Dansk Skovforenings side med jagtudlejning.