Udskiftning i Skovforeningens bestyrelse

Ditlev Berner, Holstenshuus, afløser Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage A/S.

Skovforeningens generalforsamling 23. maj 2013 på Bregentved medførte én udskiftning i bestyrelsen: Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage A/S, stillede ikke op til genvalg efter 8 år i Skovforeningens bestyrelse. I stedet blev valgt Ditlev Berner, Holstenshuus ved Fåborg.

Bestyrelsesmedlemmerne Michael Glud, Niels Peter Dalsgård Jensen og Niels Otto Lundstedt fik alle genvalg uden modkandidater.

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Reventlow som formand, Niels Otto Lundstedt som næstformand og Peter Arnold Busck som tredje medlem af forretningsudvalget – alt som hidtil.

Skoven 6-7/2013 bringer en reportage fra generalforsamlingen. Om den aktuelle situation for skovpolitikken, skovbruget og Skovforeningen sagde formand Niels Reventlow: “Vi er optimistiske uden at være naive”.