Udskydelse af den offentlige vurdering

Den offentlige vurdering bliver udskudt endnu engang.

Skatteministeriet har netop udsendt et ændringsforslag til vurderingsloven i høring.

Forslaget medfører en udskydelse af vurderingerne med endnu et år. Det betyder, at de nye ejendomsvurderinger første gang skal anvendes ved vurderinger af ejerboliger pr. 1. januar 2020 og ved vurdering af erhvervsejendomme (herunder skove) pr. 1. januar 2021. Samtidig ændres vurderingsterminerne, så vurderinger fremover bliver pr. 1. januar.

Tidsplanen for vurdering af erhvervsejendomme er dog forbundet med betydelig usikkerhed, og der kan sagtens komme yderligere ændringer.

Forslaget vil konkret betyde, at 2018-vurderingen af ejerboliger bliver en videreført 2011-vurdering, og at 2018- og 2019-vurderingerne af erhvervsejendomme bliver en videreført 2012-vurdering.

Den tidligere vedtagne lov om nyt vurderingssystem fastholdes, hvorefter der for land- og skovbrug kun ansættes en grundværdi, mens der kun fastsættes en ejendomsværdi i forbindelse med generationsskifter.

Udskydelsen betyder samtidig en udskydelse af den nye ankenævnsstruktur til den 1. januar 2020.

Herudover er der en række ændringer af mere teknisk karakter, som skal regulere overgangen mellem det gamle og det nye ejendomsvurderingssystem.

Link til yderligere information