Ulovlig rovfuglefælde politianmeldt

Mandag i denne uge blev en ulovlig rovfuglefælde fundet på Svenstrup Gods - ejeren er chokeret over hændelsen. Det er et uacceptabelt brud på jagtlovgivningen, en forbrydelsen som Skovforeningen tager stærkt afstand til.

Mandag i denne uge fandt et opmærksomt  medlem af Dansk Ornitologisk Forening en ulovlig rovfuglefælde på Svenstrup Gods ved Borup. Politiet har rejst sigtelse mod ejendommens skytte, som erklærer sig ikke- skyldig i opsætningen af fælden.

Ejeren, Christian Wedell-Neergaard, er både chokeret og ærgerlig over hændelsen: Jeg beklager dybt denne sag. På godset samarbejder vi løbende med de grønne organisationer for at beskytte områdets ynglede rovfugle, fx så godsets driftsaktiviteter ikke  forstyrrer fuglene i den sårbare yngleperiode. Jeg er meget tilfreds med den resolutte anmeldelse af ulovligheden til politiet, så forbrydelsen bliver tilbundsgående undersøgt og de skyldige straffet for handlingen.

Vi tager i Skovforeningen afstand fra forbrydelsen, som er et uacceptabelt brud på jagtlovgivningen. Det er vigtigt at denne type regelbrud anmeldes og politiefterforskes, så vi opnår en fuldstændig og betingelsesløs beskyttelse af vores fredede rovfugle.

Mange af vores medlemmer driver professionelle jagtvæsener og har dygtige medarbejdere ansat til at håndtere jagt og udsætning af fuglevildt på en ansvarlig og bæredygtig måde. Derfor er det ødelæggende for branchens omdømme, når enkelte brodne kar overtræder loven. Alene gennem forøget opmærksomhed fra ejerne selv i forhold til egne medarbejderes og jagtlejeres regelefterlevelse kan vi sikre en praksis, der kan få gjort op med fordomme om, at jagtudøvelse er forbundet med efterstræbelse af rovfugle.