Undersøgelse af medlemmernes ønsker

Skovforeningen har udsendt et spørgeskema til vore skovejende medlemmer om ønsker til prioriteringer i Skovforeningens arbejde. Spørgsmålene kan ses her sammen med nogle praktiske oplysninger om besvarelse af skemaet.

Skovforeningen har i en seperat mail udsendt et spørgeskema til vore skovejende medlemmer om ønsker til prioriteringer i Skovforeningens arbejde. Spørgsmålene ses nedenfor. Vi beder om at modtage besvarelserne senest mandag den 15. februar. På forhånd mange tak for hjælpen.

Hvis der skulle være medlemmer der ikke har modtaget en mail med link til spørgeskemaet, beder vi dem henvende sig til Alex Møllbach, am@skovforeningen.dk.

Hvis man er inde i programmet med spørgeskemaet i mere end 30 minutter, fx hvis telefonen ringer undervejs, lukker programmet automatisk. Men fortvivl ikke: Find mailen med linket til spørgeskemaet igen, og klik på linket. Så genkender programmet din mailadresse og finder de svar frem som du nåede at indtaste.

Det er muligt at rette i alle sine svar så længe man ikke har trykket “send” efter afslutning af skemaet. Men når man har afsendt svarene, er det ikke længere muligt at rette.

Men man kan altid sende en supplerende kommentar, og den vil vi også tage med i undersøgelsen. Send den til informationschef Martin Einfeldt, me@skovforeningen.dk.

Bestyrelsen vil præsentere undersøgelsens resultatet og sine konklusioner på generalforsamlingen den 20. maj på Bromølle Kro, Vestsjælland. Også på generalforsamlingen kan du bidrage med dine synspunkter om hvordan Skovforeningen bør prioritere. Vi håber at mange medlemmer møder op og deltager i debatten.

Ordlyden af spørgeskemaet

Hvor mange hektar skov ejer du?
Under 10 ha
10 – 50 ha
50 – 200 ha
over 200 ha

Har du købt eller arvet skoven?

Købt  
Arvet  
Begge dele  

Hvordan prioriterer du din skovs forskellige værdier?
Giv dem karakterer fra 0 (= ligegyldig ) til 6 (= altafgørende for dig som skovejer):

  0 1 2 3 4 5 6
Økonomiske indtægter fra træ
Økonomiske indtægter fra jagt
Økonomiske indtægter fra juletræer og klippegrønt
Økonomiske indtægter fra husudlejning
Økonomiske indtægter fra anden produktion
Mulighed for at gå på jagt i egen skov
Mulighed for at hente brænde i egen skov
Mulighed for at opleve stilhed
Mulighed for at udvikle naturen efter egne ideer
Mulighed for at glæde og gavne lokalsamfundet
Glæde ved at eje skov

Hvorfor er du medlem af Dansk Skovforening?
Giv karakter fra 0 (= ingen betydning for at jeg er medlem) til 6 (= altafgørende for at jeg er medlem):

0 1 2 3 4 5 6
For at støtte det politiske arbejde for

skovejerne og skovbruget

Fordi jeg har gavn af Dansk Skovforenings rådgivning
Fordi jeg har gavn af netværket til andre skovejere og skovbrugere
For at holde mig orienteret

Andre grunde til at jeg er medlem af Dansk Skovforening?
Har du i 2009 haft brug for rådgivning indenfor de områder som Dansk Skovforening tilbyder – og brugte du Skovforeningen?

Jeg havde behov for rådgivning Jeg havde ikke behov for rådgivning Jeg brugte Skovforeningen Jeg brugte ikke Skovforeningen
Jura om skov og naturarealer    
Konkret sagsbehandling    
Økonomi, fx skattespørgsmål    
Udvikling af nye indtægter    
Presse og kommunikation    
Udvikling af hjemmesider    
   

Hvis du brugte Skovforeningens rådgivning:
Var du tilfreds med den?
Kunne vi gøre noget bedre?

 

Hvis du ikke brugte Skovforeningens rådgivning: Hvorfor ikke?

Hvad forventer du af Dansk Skovforenings medlemsaktiviteter i fremtiden?

Hvor vigtige er nedenstående aktiviteter i Skovforeningen for dig?
Giv karakter fra 0 (= ligegyldig) til 6 (= altafgørende)

0 1 2 3 4 5 6
Opretholdelse af skovpolitisk beredskab (viden, netværk, overvågning af ny lovgivning)
Information til medlemmerne om politik og lovgivning af betydning for skovbruget og om Skovforeningens arbejde i øvrigt              
Information til omverdenen, fx politikere og medier, om skovbrugets vilkår og synspunkter              
Bistand til Dansk Skovforenings frivillige repræsentanter, fx i kommunale råd og udvalg              
Udvikling af skovbrugets muligheder for indtægter fra træproduktion              
Udvikling af skovbrugets muligheder for indtægter fra andre produkter              
Minimering af offentlighedens muligheder for adgang til skoven uden ejerens tilladelse              
Minimering af beskatningen af skov              
Maksimering af skovbrugets handlefrihed, fx mht. udvikling og beskyttelse af naturværdier              
Information til medlemmerne om træmarkedet              
Rådgivning, fx om jura, økonomi og skat              
Hjælp til konkret sagsbehandling              
Kort sagsbehandlingstid for medlemsopgaver              
Minimering af timepris for medlemsrådgivning udover en kort samtale              
Skovkredsmøder og -ekskursioner              

 

Hvilke initiativer tror du kan tiltrække flere skovejere som medlemmer?

Hvilke emner bør Skovforeningen opprioritere eller nedprioritere i vores politiske arbejde?

Har du kommentarer, forslag eller ideer i øvrigt til Skovforeningens fremtidige arbejde og prioriteringer?