Undersøgelse sår tvivl om urørt skov er bedst for biodiversiteten

En tysk undersøgelse viser en højere biodiversitet i den dyrkede skov end i den urørte skov.

Urørt skov bliver ofte fremhævet som løsningen til mere biodiversitet. En tysk undersøgelse viser, at en dyrket bøgedomineret løvskov er bedre for biodiversiteten end en urørt bøgedomineret løvskov.

TV2 Bornholm har dækket sagen, og har talt med praktikere fra det private skovbrug, statsskoven,  savværket og miljøministeren. Lea Wermelin udtaler blandt andet, at det er vigtigt at vi inddrager ny viden, og vil kigge nærmere på om vi kan overføre undersøgelsens resultater til Danmark. Hun mener, at der ikke skal være tale om enten eller i forhold til urørt og dyrket skov men et både og. Se videoklippet fra TV2 Bornholms aftensnyheder.

Biodiversitetspakke på vej

Regeringen har meldt ud, at de vil udarbejde en biodiversitetspakke. På mandag den 4. november har regeringen indkaldt til et første interessentmøde på Marienborg som opstart på processen. Dansk Skovforening er også indbudt og formand Peter Busk vil repræsentere de private skovejeres interesser.