Unuanceret underskriftindsamling mod brug af biomasse til energi

Verdens Skove har lanceret et underskriftsindsamling mod anvendelsen af biomasse i energisektoren. Dansk Skovforening mener deres argumenter er for sort/hvide og fremtiden er mere nuanceret.

Biomassen har ikke fortrængt sol og vindenergi i energiforsyningen, men derimod store mængder fossile brændstoffer i form af kul.

Biomassen har ikke fortrængt sol og vindenergi i energiforsyningen, men derimod store mængder fossile brændstoffer i form af kul.

Biomasse anvendes til energiproduktion i Danmark

Det er korrekt, når Verdens Skove angiver, at næsten halvdelen af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse. Verdens Skove efterspørger større anvendelse af sol- og vindenergi i stedet for biomasse, og det er også den vej Danmark ønsker at gå. Det er dog værd at bemærke, at biomassen har fortrængt store mængder fossile brændstoffer i form af kul. Det er ikke sol og vindenergi, som er fortrængt.

Biomassen står ikke i vejen for at inddrage mere vind og sol i energisystemet, hvor der stadig anvendes store mængder fossil energi. Så lad os endelig udbygge de energiformer, så vi kan fortrænge endnu mere fossilt brændsel. Når vi har fortrængt det fossile, kan det give mening at se på anvendelsen af biomasse i energiforsyningen. Til den tid kan det være, at biomassen kan anvendes til mere avancerede formål, hvor kulstoffet i træet er med til at opgradere elektricitet fra vind og sol til eksempelvis flybrændstof. Det kan også være, at biomassen skal bruges til emballage, tøj, mad eller hvad fremtiden nu byder på.

Samfundet har brug for biomassen i fremtiden, så vi kan få biologisk kulstof frem for forsat at anvende fossilt kulstof. Det er ikke et spørgsmål om at stoppe anvendelsen af biomasse, men om at høste den bæredygtigt og anvende den intelligent.

Der er styr på den danske træ-biomasse

Verdens Skove postulerer, at “På grund af internationale regneregler tæller CO2 fra afbrænding af biomasse ikke med i det danske klimaregnskab”. Det er forkert. Når et træ fældes i Danmark bliver det straks afskrevet som CO2 mistet til atmosfæren via LULUCF- regnereglerne. Dermed indgår CO2 fra afbrændt dansk biomasse i Danmarks klimaregnskab. Det samme gør sig gældende for andre lande, der har underskrevet Parisaftalen, hvilket 196 lande har gjort.

I dag er anvendelsesmulighederne for flis begrænsede. Vi vil i de kommende år få en større mængde dansk flis fra de mange skovrejsninger og nye kulturer i de eksisterende skove. Det er derfor vigtig, at vi kan afsætte produktet. Alternativt kan det gå ud over kvaliteten i produktionen af det træ der senere skal anvendes til byggeri, møbler m.m.

Skoven er en af vores vigtigste våben i klimakampen

Skoven er en af vores vigtigste våben i klimakampen, skriver Verdens Skove, og det er bestemt et vigtigt element. Vi er også enige i, at vi skal bevare og genoprette ødelagte skove (som vi ser visse steder i udlandet). Men når Verdens Skove påstår, at “For når vi tager så meget træ ud af skovene, så reducerer vi deres evne til at optage CO2 fra atmosfæren nu og i fremtiden” hører enigheden op.

I Danmark er fredskov sikret som skov i al fremtid, og der er i skovloven krav om, at der opretholdes bevoksning på arealerne. Ydermere dyrker vi ikke skov for at producere træ-biomasse til afbrænding. Vi dyrker skove for at få klimavenlige produkter til byggeriet og møbelindustrien. Flisen er et restprodukt af denne produktion, der dels består af udtyndingstræer og dels af skovningsrester. Driften optimeres netop for at opnå den bedste vækst i bevoksningen.

Som bonus kan nævnes, at når en bevoksning tyndes, og der eksempelvis udtages 10% af vedmassen, vil bevoksningen inden for ganske få år have genopbygget en tilsvarende vedmasse. Nabotræerne får ekstra mulighed for at vokse, når konkurrenten er væk. Træerne vokser mere, end hvis der ikke var blevet tyndet i bevoksningen, fordi der er mindre kamp om lys, vand og næring.

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og træ som byggemateriale giver to store klimafordele: Det lagrer CO2. Det erstatter fossile ressourcer.

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof. Træ som byggemateriale giver to store klimafordele: Det lagrer CO2. Det erstatter fossile ressourcer.