Urimelig beregning af opkrævning for rottebekæmpelse

Vi har opdaget at betaling for rottebekæmpelse ofte beregnes på et urimeligt grundlag. Hvor meget betaler du for rottebekæmpelse?

Det ser ud til at betaling for rottebekæmpelse beregnes på et urimeligt grundlag. Grundlaget bør derfor ændres.

Vi er i en konkret sag blevet opmærksom på, at rottebekæmpelse beregnes på et urimeligt grundlag, som kan give meget store opkrævningsbeløb for skovejerne. Der bør derfor tages initiativ til en ændring af beregningsmetoderne for opkrævning af betaling for rottebekæmpelsen.

I dag opkræver kommunerne – sammen med opkrævningen af ejendomsskatterne – et beløb til dækning af kommunens udgifter til rottebekæmpelse.

Gebyret pålægges – uden dispensationsmulighed – samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Konsekvensen af denne beregningsmetode er, at såvel skovbruget som landbruget kommer til at betale for kommunens rottebekæmpelse på arealer, hvor kommunen aldrig bekæmper rotter. På den måde vil skov- og landbrugere komme til at betale et betydeligt bidrag til rottebekæmpelsen i byerne.

Det er den enkelte kommune der selv fastsætter beregningspromillen og der er store forskelle i kommunerne imellem. Samlet set må der dog ikke opkræves mere end kommunens udgifter til rottebekæmpelsen, men fordelingen mellem ejendomstyperne er ikke rimelig. Vi kan i en konkret sag se at betalingen for rottebekæmpelsen svarer til 20% af den betalte ejendomsskat. Når det kan blive så højt et beløb skyldes det at ejendomsskatten modsat rottebekæmpelsen beregnes på baggrund af grundværdien.

Behov for ændret beregningsgrundlag

Det er efter Dansk Skovforenings opfattelse mere retfærdigt, hvis det alene er ejendomsværdien af boligerne og driftsbygningerne på skov- og landbrugsejendommene, der danner grundlag for beregningen af betalingen for rottebekæmpelsen.

Vi har brug for din hjælp

Hvor meget betaler du til rottebekæmpelse på din ejendom? For at have flere eksempler med i vores argumentation for en ændring modtager vi derfor gerne inden for de næste to uger oplysninger om lignende urimeligheder.